woensdag, juli 17Groot in het brengen van klein nieuws

Gemeente

500 sociale huurwoningen in prestatieafspraken 2019

500 sociale huurwoningen in prestatieafspraken 2019

Gemeente
Foto: Peter Lous De Apeldoornse woningstichtingen De Goede Woning, De Woonmensen, Ons Huis en Veluwonen,  hebben vandaag samen met de huurdersbelangenorganisaties en de gemeente Apeldoorn de Prestatieafspraken voor 2019 ondertekend.  De zorg voor voldoende betaalbare huurwoningen staat voorop. Belangrijk is daarom ook de afspraak om 500 extra sociale huurwoningen te bouwen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over woningisolatie, leefbaarheid in buurten en wijken en voldoende woningen voor mensen die aangewezen zijn op specifieke manieren van begeleiding, ondersteuning of bijzondere woonvormen. In de prestatieafspraken wordt vastgelegd welke bijdragewoningcorporaties leveren aan de volkshuisvesting in Apeldoorn en hoe zij daarbij samenwerken met gemeente en huurdersorganisaties. De
Nieuwe directeur PlusOV

Nieuwe directeur PlusOV

Algemeen, Gemeente
Guido Eggermont volgt vanaf 15 december Jan Akerboom op als directeur van PlusOV.  Hij treedt in eerste instantie aan voor een jaar en zal zich onder andere richten op de nieuwe aanbesteding van het routegebonden vervoer vanaf augustus 2019. Taken nieuwe directeur Guido Eggermont zal worden benoemd voor de duur van in ieder geval één jaar, met mogelijke verlenging. De komende periode staat PlusOV voor een aantal belangrijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de verandering van dienstverlening aan drie van de deelnemende gemeenten, nieuwe aanbestedingen, verbeteren van de bedrijfsvoering, sturen op de kostenbeheersing en natuurlijk de organisatie van het leerlingvervoer voor het seizoen 2019/2020. Het bestuur zal in overleg met Eggermont een besluit nemen over eventuele verlenging van de
Countdown naar Plein van de Stad verkiezingsweken

Countdown naar Plein van de Stad verkiezingsweken

Gemeente, Nieuws
Vanaf volgende week is het zover. Dan kunnen alle Apeldoorners hun stem uitbrengen op hun favoriete ontwerp voor het nieuwe Marktplein. De keuze voor een nieuw Marktplein ligt volledig in de handen van inwoners van de gemeente Apeldoorn. Ook kinderen vanaf zes jaar kunnen stemmen. Wethouder Mark Sandmann: “Het Marktplein is van iedereen; het plein van onze stad. Daarom vind ik het belangrijk dat Apeldoorners zelf het beste ontwerp kunnen kiezen”. De verkiezing start op donderdagavond 6 december met een officiële kick-off in bioscoop VUE tijdens een verkiezingsavond waarbij de vier ontwerpbureaus hun ideeën presenteren. Van 7-17 december kunnen Apeldoorners hun stem via de website www.pleinvandestad.nl uitbrengen. De bekendmaking van het winnende ontwerp is op donderdag 20 december.
Stadt Rees krijgt Zilveren Erepenning gemeente Apeldoorn

Stadt Rees krijgt Zilveren Erepenning gemeente Apeldoorn

Gemeente
Stadt Rees heeft vrijdag 30 november 2018 uit handen van burgemeester John Berends de Zilveren Erepenning van de gemeente Apeldoorn ontvangen. Dat gebeurde tijdens de herdenking Kamp Rees in het stadhuis. Stadt Rees krijgt de erepenning voor haar inspanningen die ze sinds 2004 heeft gepleegd om Apeldoornse oud-dwangarbeiders en de inwoners van de Stadt Rees nader tot elkaar te brengen. Op 2 december 1944 werden 4.500 mannen uit Apeldoorn weggevoerd naar Duitsland. De jongere mannen kwamen terecht in kamp ‘Grein’ in de Stadt Rees, waar zij onder verschrikkelijke omstandigheden dwangarbeid moesten doen. Velen van hen zijn overleden door afranseling, ondervoeding en ziekte. In 2004 is op het Marktplein in Apeldoorn het monument De Dwangarbeider onthuld. Daar vindt elk jaar een herd
Apeldoorn verhoogt individuele studietoeslag

Apeldoorn verhoogt individuele studietoeslag

Gemeente
Het college van B en W heeft de raad voorgesteld de individuele studietoeslag voor studenten met een beperking te verhogen, met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2018. De Individuele Studietoeslag is opgenomen in een verordening. De raad heeft de bevoegdheid deze ordening te wijzigen. Wethouder Mark Sandmann: ”Dit past prima in het streven van het college om iedereen in de gelegenheid te stellen om mee te doen. Deze leerlingen en studenten zijn, meer dan anderen, gedwongen om voor hun levensonderhoud gebruik te maken van de (maximale) leenmogelijkheid van de studiefinanciering. Met deze verhoging sluiten we beter aan bij de behoeften van de studenten”. De Studietoeslag is bedoeld voor leerlingen/studenten van 18 jaar en ouder die wel arbeidsmogelijkheden hebben, maar door b
Inwoners Apeldoorn tevreden over jeugdhulp en hulp via WMO

Inwoners Apeldoorn tevreden over jeugdhulp en hulp via WMO

Gemeente
Cliënten die onder jeugdhulp vallen of maatschappelijke ondersteuning krijgen zijn positief over de hulp in Apeldoorn. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van onderzoeksbureau BMC. Zo geeft 84% van de mensen aan die met jeugdhulp te maken hebben dat zij goed geholpen worden bij vragen en problemen. Daarnaast geeft een ruime meerderheid (88%) aan dat beslissingen over de hulp samen met hen genomen worden.  De gemeente Apeldoorn doet ieder jaar onderzoek naar hoe cliënten de kwaliteit van jeugdhulp en van maatschappelijke ondersteuning ervaren. Volgens de wet moeten deze onderzoeken uitgevoerd worden aan de hand van verplichte vragen. Met 572 respondenten bij het onderzoek naar de jeugdhulp en met 461 respondenten voor het onderzoek naar maatschappelijke ondersteuning zijn beide o
Zijvleugels van fietsbrug De Freule worden verkleind

Zijvleugels van fietsbrug De Freule worden verkleind

Gemeente, Nieuws
Na de zomer van 2019 zijn ze weer toegankelijk: de fraaie zijvleugels van De Freule. Ze werden afgesloten omdat ze geen belasting door mensenmassa’s meer toelieten. Dat probleem wordt nu opgelost door het inkorten van de zijvleugels. “De ontwerper van dit mooie kunstwerk, Tirza Verrips, is actief betrokken bij deze opzet”, zegt wethouder Wim Willems. “Samen hebben we de veiligheid én de artistieke waarde van de brug weten te garanderen.” Bankjes Tegelijk met het aanpassen van de 'belvedères', zoals de zijvleugels ook wel heten, worden er ook bankjes geplaatst. Zo kunnen mensen straks weer volop genieten van het mooie uitzicht over het kanaal.
Tijdelijke extra opvang in voormalig pand UWV aan de  Christiaan Geurtsweg

Tijdelijke extra opvang in voormalig pand UWV aan de Christiaan Geurtsweg

Gemeente, Nieuws
Het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) heeft de gemeente Apeldoorn toestemming gevraagd voor de tijdelijke opvang van asielzoekers in het voormalige UWV pand aan de Christiaan Geurtsweg. Het college van burgemeester en wethouders heeft toegezegd mee te willen werken. De opvang is bedoeld voor de periode van één tot anderhalf jaar. Het precieze moment van aankomst van de eerste asielzoekers (maximaal 400 mensen) is nog niet bekend, maar zal waarschijnlijk over ongeveer anderhalve maand zijn. Het gaat om vluchtelingen die in afwachting zijn van het verdere verloop van hun procedure. Het COA heeft zijn oog op dit pand laten vallen, omdat het in 2016 door het COA ook al eens werd gehuurd en destijds is verbouwd voor noodopvang. Het pand is toen op het laatste moment toch niet
Informatieavond Fietspad Apeldoorn-Klarenbeek

Informatieavond Fietspad Apeldoorn-Klarenbeek

Gemeente
Op donderdag 29 november a.s. organiseert de gemeente Apeldoorn voor inwoners van Klarenbeek een informatieavond over de aanleg van een dubbelzijdig vrijliggend fietspad tussen Apeldoorn en Klarenbeek. De avond is in het Multifunctionele Centrum Klarenbeek aan de Bosweg 14. Het programma voor de avond is als volgt: 19.00 - 19.15 uur inloop 19.15 - 19.45 uur presentatie van de plannen 19.45 - 21.00 uur gelegenheid tot het stellen van vragen en het bekijken van de plannen In februari dit jaar zijn de eerste schetsen gepresenteerd voor een langs de Polder- en Elsbosweg aan te leggen vrijliggend dubbelzijdig fietspad. Inmiddels is er door de gemeente Apeldoorn een Voorlopig Ontwerp gemaakt met het definitieve tracé van fase 1 (deel tussen Rijksweg A1 en Rijksweg A50). Tijdens de
Apeldoorn maakt zich op voor verkiezing nieuwe Marktplein

Apeldoorn maakt zich op voor verkiezing nieuwe Marktplein

Gemeente, Nieuws
In december is het zover, dan kunnen alle Apeldoorners hun stem uitbrengen op hun favoriete ontwerp voor het nieuwe Marktplein. De keuze voor een nieuw Marktplein ligt volledig in de handen van inwoners van de gemeente Apeldoorn. Ook kinderen vanaf zes jaar kunnen stemmen. Wethouder Mark Sandmann: “Het Marktplein is van iedereen; het plein van onze stad. Daarom vind ik het belangrijk dat Apeldoorners zelf het beste ontwerp kunnen kiezen. Een verkiezing dus. Ook kinderen maken gebruik van het plein, daarom vragen wij ook om hun mening.” Persoonlijke stempassen maken het ‘net een ‘echte’ verkiezing’ Begin december ontvangt iedere Apeldoorner van zes jaar en ouder een stempas met unieke stemcode. Daarmee kan in de verkiezingsperiode van 7 t/m 17 december online een stem uitgebracht