woensdag, december 1Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Politiek

Lijsttrekker GroenLinks Apeldoorn bekend

Lijsttrekker GroenLinks Apeldoorn bekend

Politiek
Danny Huizer is gekozen als lijsttrekker voor GroenLinks Apeldoorn bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. De kandidatenlijst is vastgesteld in de algemene ledenvergadering op 26 oktober 2021. Het bestuur van GroenLinks Apeldoorn is bijzonder verheugd over de kandidatenlijst. Danny is een ervaren fractievoorzitter, die de fractie met alle mensen er om heen als team weet  te enthousiasmeren. Hij speelt een verbindende rol tussen partijen en is actief in de samenwerking met organisaties en in de contacten met de inwoners. Het enthousiaste en betrokken team van kandidaten wil graag in de gemeenteraad aan de slag om de idealen van GroenLinks vorm te geven. Belangrijke thema’s voor GroenLinks zijn o.a. wonen en klimaat, maar ook sociale gelijkheid en werken aan een inclusieve ...
Van den Berge opnieuw lijsttrekker SGP

Van den Berge opnieuw lijsttrekker SGP

Politiek
Henk van den Berge (60) is door de Apeldoornse SGP opnieuw aangewezen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Sinds 2002 vertegenwoordigt hij deze partij in de raad. Het is dan ook de zesde keer dat hij als lijstaanvoerder optreedt. Binnen de SGP-fractie houdt Van den Berge, in het dagelijks leven adjunct-hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad, zich onder meer bezig met veiligheid, zorg, werk en inkomen en de gemeentelijke financiën. Hij was deze raadsperiode lid van werkgroepen over mantelzorg, eenzaamheid, vuurwerk en landbouw en veehouderij. Ook in het verleden liet Van den Berge zien zeer betrokken te zijn bij de ontwikkelingen in Apeldoorn. Zo was hij bijvoorbeeld voorzitter van een onderzoekscommissie van de gemeenteraad naar de problemen bij het...
Jeroen Joon: Lijsttrekker VVD Apeldoorn

Jeroen Joon: Lijsttrekker VVD Apeldoorn

Politiek
Het hoge woord is eruit Jeroen Joon is de lijsttrekker van de Apeldoornse VVD bij de komende Gemeenteraadsverkiezingen. Hij is door de leden unaniem aangewezen als de beste kandidaat om van de VVD wederom de grootste partij te maken en zo nog 4 jaar keihard voor Apeldoorn te gaan. “De afgelopen vier jaar hebben we als grootste partij van Apeldoorn keihard gewerkt om Apeldoorn nog leuker, mooier, beter te maken. Dat heb ik gedaan als wethouder en eerste locoburgemeester door iedere dag dicht bij inwoners, ondernemers en organisaties te staan. Letterlijk!”, aldus Jeroen. Jeroen geeft daarbij aan al veel mooie resultaten in Apeldoorn te zien, zoals de toename van  vele honderden woningen en arbeidsplaatsen, de start van het centrum voor Veiligheid & Digitalisering met mbo-hbo-wo op...

D66, PvdA en ChristenUnie doen oproep aan burgemeester voor noodopvang vluchtelingen

Nieuws, Politiek
Naar aanleiding van de noodsituatie bij de centrale vluchtelingenopvang in Ter Apel, verzoeken de Apeldoornse fracties van D66, Partij van de Arbeid en ChristenUnie burgemeester Ton Heerts om onderzoek te doen naar mogelijke noodopvang in de regio van Apeldoorn. Een van de mogelijke locaties voor noodopvang die de fracties noemen is de huidige militaire kazerne in Nieuw Milligen.  Door de nieuwe toestroom van Afghaanse vluchtelingen en trage doorstroom staat de asielopvang in Nederland onder druk. Dit leidt tot een crisissituatie in Ter Apel die op dit moment 750 mensen opvangt, terwijl er maar plek is voor 275 mensen. Naast het tekort aan bedden, zorgt dit voor een onveilige situatie. Er zitten veel mensen bij elkaar in kleine ruimtes wat de risico's bij brand verhoogt en ook risic...
Omnisport Apeldoorn viert uitbreiding met feestelijke openingsceremonie

Omnisport Apeldoorn viert uitbreiding met feestelijke openingsceremonie

Nieuws, Politiek
Omnisport is maandag 11 oktober heropend met een feestelijke ceremonie. De Apeldoornse wethouders Nathan Stukker en Wim Willems gaven samen met journalist en presentator Erik Dijkstra en Olympische baanwielrenners Jeffrey Hoogland en Shanne Braspennicx aftrap van de heropening.   De afgelopen maanden is er een nieuwe congresfaciliteit gerealiseerd en zijn de publieksruimten gerestyled in sportthema's, inclusief sportbelijning op de vloeren en interieur-elementen die een link met sport hebben. Hierdoor kunnen er tot 400 personen plenair samenkomen naast de (top)sportactiviteiten die dagelijks in de multifunctionele sportaccommodatie plaatsvinden. A-status Omnisport is samen met de vele vergader- en congresfaciliteiten dé grootste topsportaccommodatie van Noord-Oost Nederland en d...
Chris Schouten beoogd lijstrekker PvdA Apeldoorn

Chris Schouten beoogd lijstrekker PvdA Apeldoorn

Politiek
De kandidaatstellingscommissie van PvdA Apeldoorn is in de afgelopen maanden druk bezig geweest met het werving en selecteren van kandidaat-raadsleden voor de verkiezingen van 2022. Een intensieve, maar ook een leuke en belangrijke klus. De conceptlijst zal in volle omvang vlak voor de ALV van 27 oktober worden gepubliceerd, maar we willen graag onze nummer 1 aan de leden voorstellen. Het bestuur van PvdA Apeldoorn gaat op de ALV Chris Schouten voordragen als lijsttrekker van de PvdA voor de komende verkiezingen voor de gemeenteraad in 2022. Chris Schouten voldoet veruit als beste aan het profiel dat door de leden is vastgesteld. Hij heeft als huidige fractievoorzitter aangetoond over veel politiek-strategisch inzicht te beschikken en heeft laten zien dat hij in staat is om de ruimt...
GB-Apeldoorn is tegen invoering van een coronapas

GB-Apeldoorn is tegen invoering van een coronapas

Nieuws, Politiek
De onafhankelijke politieke partij GB Apeldoorn (GemeenteBelangen) spreekt zich nadrukkelijk uit tegen de invoering van een coronapas. Het splijt de samenleving en is een inbreuk op grondrechten. Grote zorgen GB Apeldoorn maakt zich grote zorgen over de onzekerheid en angst die steeds meer mensen hebben door belangrijke gebeurtenissen en veranderingen in de wereld, waaronder Corona. Fractievoorzitter Antoon Huigens; 'Als onafhankelijke partij in onze gemeente zien we dat grondrechten en burgerbelangen steeds verder onder druk komen te staan, zelfs opzij worden geschoven. Dat is onacceptabel. Te lang hebben we in vertrouwen 'Den Haag' de ruimte gegeven, maar we komen nu op een punt dat we duidelijke keuzes moeten maken en duidelijke lijnen moeten trekken. De voorgenomen invoer...
Fusiepartij WijApeldoorn van start

Fusiepartij WijApeldoorn van start

Politiek
Op de dag die door de VN is aangewezen als 'Internationale dag van de Democratie’ maken de lokale partijen Groei & Toekomst en de Nieuwe Democraten bekend dat zij fuseren en verder gaan onder een nieuwe naam. De fracties gaan vanaf 15 september verder onder de naam WijApeldoorn. Tijdens de gemeenteraad van 16 september gaan de raadsleden voor het eerst onder deze naam acteren. De naam WijApeldoorn kent geen verkorte versie of afkorting en telt vier zetels. De fractievoorzitter van WijApeldoorn is Mw. L.B. Haak, de vice fractievoorzitter is Dhr. N.J. Slikker. Daarnaast bestaat de fractie uit Dhr. R. van Vliet en Dhr. G. Treep. Dhr. E. Hofman heeft zich bereid verklaard om de rol van fractievertegenwoordiger zoals hij die had bij "Groei & Toekomst", ook binnen de fractie van "...

Ben Bloem wederom lijsttrekker voor de Apeldoornse ChristenUnie

Politiek
Ben Bloem wordt ook voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voorgedragen als lijsttrekker voor de Apeldoornse ChristenUnie. Bloem (40) mocht ook bij de vorige verkiezingen de lijst aanvoeren en is sindsdien fractievoorzitter voor de ChristenUnie in de Apeldoornse gemeenteraad. Daarvoor was hij jarenlang actief als hulpverlener voor Apeldoornse dak- en thuislozen. Naast raadslid is hij momenteel bestuurslid bij enkele Apeldoornse stichtingen, zoals Schuldhulpmaatje en de plaatselijke Voedselbank.  Bloem ziet uit naar de komende verkiezingen en een nieuwe raadsperiode. “We hebben roerige tijden achter de rug. Nu we het einde van de coronacrisis naderen is het tijd om samen uit het dal te klimmen en zorgen dat onze stad en dorpen weer tot bloei komen.” Volgens Bloem zijn ook Apeldoor...
Online meeting over huiselijk geweld

Online meeting over huiselijk geweld

Politiek
Woensdag 23 juni 2021  van 20:00 – 21:00 uur organiseert GroenLinks Apeldoorn een online meeting over huiselijk geweld.  GroenLinks zet zich in voor een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen en iedereen ertoe doet. Veiligheid is hier een basisvoorwaarde voor. Huiselijk geweld is onlangs weer volop in het nieuws geweest. Geweld werkt oordelen en vooroordelen in de hand en dus tegen inclusie. Hoe dat werkt, daar staan we deze avond bij stil. Kirsten Regtop is gespecialiseerd in de aanpak van huiselijk geweld. Zo draagt zij haar kennis en ervaringen over op professionals door het geven van trainingen aan professionals. Ook geeft zij advies over de professionalisering van de aanpak binnen (gemeentelijke) organisaties. Op 23 juni gaat Kirsten in op de vr...