vrijdag, april 19Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Voorwaarden inzenden berichten

Bij het inzenden van berichten via mailformulier op de website of middels email ga je akkoord met de volgende bepalingen:

Apeldoorn Actueel behoudt zich het recht voor – tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek- en beeldmateriaal.

Voor meegezonden bijlages zoals video en afbeeldingen gaan we er van uit dat de rechten voor het gebruik bij de verzender van de bijlages ligt, dan wel het recht heeft verkregen deze te mogen gebruiken voor plaatsing op de website www.apeldoorn-actueel.nl

Mocht blijken dat er auteursrechten zitten op ingezonden beelddragers zal Apeldoorn Actueel onherroepelijk de kosten welke bij constatering worden geëist door de rechthebbende verhalen op inzender van de beelddragers. Apeldoorn Actueel zal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van deze beelddragers. Bent u van mening dat uw auteursrechten geschonden zijn, neemt u dan contact met ons op via info@apeldoorn-actueel.nl. Uiteraard dient u aan te tonen dat de rechten van de beelddrager aan u toe behoren.

Kan je je als inzender niet vinden in bovenstaande voorwaarden dien je deze in beginsel zo spoedig mogelijk na inzenden van het bericht aan ons kenbaar te maken middels email op mailadres info@apeldoorn-actueel.nl. Mochten wij binnen 24 uur geen reactie of verzoek tot intrekken hebben ontvangen gaan we er van uit dat je akkoord bent met deze gestelde voorwaarden en je inzending hier ook aan voldoet.