woensdag, juni 12Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Advies: pas inrichting en snelheid Kanaal Zuid aan

Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Wikimedia

De eindrapportage van adviesbureau Antea over de verkeersveiligheid van de Kanaalroute is door het college aangeboden aan de Apeldoornse gemeenteraad. In het onderzoek concludeert Antea dat de huidige functie, vorm en gebruik van het traject langs het Apeldoorns kanaal niet goed op elkaar zijn afgestemd. Na een zorgvuldige analyse van drie oplossingsrichtingen adviseert het bureau om de weg anders in te richten en de maximum snelheid terug te brengen naar 60 kilometer per uur.

Wethouder Wim Willems van Apeldoorn is blij met het onderzoek. “In het onderzoek staat heel helder beschreven hoe we de verkeersveiligheid kunnen verbeteren. En dat het veiliger kan en moet is kraakhelder. Aan het voorgestelde scenario hangt alleen wel een fors kostenplaatje en ook de kap van bomen.” Wat nu volgt is dat de gemeente de effecten van de voorgestelde maatregelen op het milieu (natuur, stikstof, geluid) moet verkennen. En de financiën, uitvoeringsmogelijkheden en verkeerseffecten in de regio in kaart gaat brengen.

Verschuiving van verkeer
Een belangrijk aandachtspunt in het rapport is dat een deel van het verkeer zich verschuift naar de N786 (de weg door Loenen) als de snelheid op de Kanaalroute omlaag gaat. Er zijn meer ontwikkelingen in het gebied Eerbeek/Loenen die van invloed zijn op het verkeer, zoals het nieuwe Logistieke Centrum Eerbeek en het Verkeerscirculatieplan voor Eerbeek. Daarom is een integrale verkenning van alle verkeerseffecten belangrijk. Dit pakken de betrokken overheden samen op. Het rapport is ook aangeboden aan de Provincie Gelderland en de stuurgroep van het programma Eerbeek-Loenen 2030, waarin provincie, beide gemeenten en ook de industrie nauw samenwerken aan een goede toekomst voor beide dorpen en directe omgeving.

Definitieve besluiten in najaar
Omdat er nog veel moet worden uitgezocht gaan de colleges van de gemeenten Apeldoorn en Brummen  er  vanuit dat definitieve besluitvorming pas plaats kan vinden dit najaar. Op basis van dit rapport bekijkt Apeldoorn op korte termijn wel vast welke maatregelen er vooruitlopend op een definitief besluit mogelijk zijn.

Het onafhankelijke onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeenten Apeldoorn en Brummen. Het richt zich voornamelijk op het traject vanaf Eerbeek tot Apeldoorn. Het onderzoek is uitgevoerd nadat vorig jaar maart de gemeenteraad van Apeldoorn hier via een motie om heeft gevraagd, naar aanleiding van enkele ernstige ongevallen. Ook in Brummen is een soortgelijke motie aangenomen.