vrijdag, mei 20Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Gemeente

Imca Schoots nieuwe stadsfotograaf Apeldoorn

Imca Schoots nieuwe stadsfotograaf Apeldoorn

Gemeente
Imca Schoots volgt de huidige stadsfotograaf Sven Scholten op. Sven was sinds 2019 stadsfotograaf. Imca zal voor de periode van twee jaar stadsfotograaf zijn (tot juli 2024). De Stadsfotograaf is ambassadeur van gemeente Apeldoorn. Apeldoorn versterken als fotostad is een belangrijk onderdeel van deze rol. De Stadsfotograaf geeft zelf invulling aan het ambassadeurschap; zichtbaarheid in de (gedrukte) media, op social media en in de openbare ruimte is het belangrijkste. Imca Imca Schoots (1973) heeft in haar werkende en haar persoonlijke leven altijd haar hart gevolgd. Ze is een creatieve duizendpoot die gedreven wordt door passie, enthousiasme en nieuwsgierigheid. In 2014 studeerde ze af aan de Fotovakschool in Apeldoorn. Sindsdien heeft ze meerdere fotografische...
Apeldoorn haalt website Stadspas uit de lucht na melding datalek

Apeldoorn haalt website Stadspas uit de lucht na melding datalek

Gemeente, Nieuws
Gemeente Apeldoorn heeft haar website voor de stadspas uit voorzorg uit de lucht gehaald na melding van een datalek. Een ethische hacker wees de gemeente er op dat men via de website bij een logbestand kon komen waarin gebruikersnamen en wachtwoorden van een deel van de gebruikers leesbaar waren opgeslagen. Het gaat om inloggegevens van 4.600 personen die bij het inloggen een of meerdere keren foutieve gegevens (bijvoorbeeld een typefout in mailadres of een verkeerd wachtwoord) hadden ingevuld. De betrokken personen zijn door de gemeente over het incident geïnformeerd. Zo ver de gemeente kan achterhalen zijn er geen vertrouwelijke gegevens met anderen gedeeld. Het incident is door de gemeente als datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De leverancier va...
Apeldoorn heeft een nieuw college

Apeldoorn heeft een nieuw college

Gemeente, Nieuws
Donderdag 21 april is het nieuwe college van gemeente Apeldoorn benoemd. Dit gebeurde in een speciale raadsvergadering. Apeldoorn is daarmee de eerste gemeente met meer dan 150.000 inwoners met een nieuw college. Formateur Jeroen Joon vormde razendsnel een brede coalitie van VVD, Lokaal Apeldoorn, GroenLinks, SGP en SP en presenteerde gisteren het coalitieakkoord ‘Handen uit de mouwen en aan de slag!’. Diversiteit in samenstelling Bij de installatie van de nieuwe wethouders benadrukte formateur Joon de diversiteit in samenstelling van het nieuwe college: “We zijn allemaal anders en hebben een verschillende ideologische achtergrond. Wat mij betreft is dat echt de kracht van dit team. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we met elkaar, met de gemeenteraad en alle in...
Inwoners met een laag inkomen kunnen energietoeslag aanvragen

Inwoners met een laag inkomen kunnen energietoeslag aanvragen

Gemeente
Apeldoornse inwoners met een laag inkomen kunnen vanaf nu de eenmalige energietoeslag van 800 euro netto per huishouden aanvragen. Zo probeert de gemeente de laagste inkomens te helpen met het betalen van de energierekening. Inwoners met een bijstandsuitkering bij de gemeente zijn bij ons bekend en hebben de toeslag al automatisch ontvangen. Andere inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm, kunnen een aanvraag indienen. Dat geldt bijvoorbeeld voor inwoners met een inkomen afkomstig uit werk of een Wajong-uitkering en voor WW-ers en AOW-ers zonder of met een klein pensioen. Inkomensgrenzen Verdient u minder dan dit bedrag netto per maand, zonder vakantietoeslag? Dan komt u in aanmerking voor de energietoeslag.   Gezinssamenstelling Vanaf 21...
Lotgenotenbijeenkomst toeslagenaffaire op 11 april

Lotgenotenbijeenkomst toeslagenaffaire op 11 april

Gemeente
Op 11 april van 19:30-21:30 organiseert de gemeente een lotgenotenbijeenkomst voor gedupeerden van de toeslagenaffaire. Gedupeerden kunnen op deze avond gewoon binnenlopen. Als gedupeerde van de Toeslagenaffaire kan het prettig zijn om anderen te spreken die hetzelfde hebben meegemaakt. Enkele gedupeerden hebben aangegeven dat ze daar behoefte aan hebben, om elkaar te ontmoeten en verhalen te delen. De sfeer? Ongedwongen. Praten mag, alleen luisteren mag ook. Gedupeerden kunnen tijdens deze bijeenkomst ook kennis maken met de medewerkers van het gemeentelijke Meldpunt Toeslagenaffaire die hen kunnen ondersteunen bij vragen die mogelijk (nog) spelen. Wethouder Detlev Cziesso zal namens het college aanwezig zijn om te luisteren naar wat de toeslagenaffaire voor d...
Zaterdag 12 maart Stadhuis geopend voor Oekraïne

Zaterdag 12 maart Stadhuis geopend voor Oekraïne

Gemeente, Nieuws
Zaterdag 12 maart zijn gemeentehuizen in heel Europa open. Dat gebeurt om mensen de gelegenheid te geven samen stil te staan bij de oorlog in Oekraïne. Ook Apeldoorn geeft gehoor aan de oproep onze solidariteit te betuigen. Het stadhuis is die middag tussen 15.30 en 17.00 uur open. Rond 15.45 uur zal burgemeester Ton Heerts een toespraak houden. Aansluitend is er een minuut stilte. Daarna is er gelegenheid om samen een kopje koffie te drinken en in gesprek te gaan. Iedereen is van harte welkom: Oekraïners, Russen, Nederlanders, iedereen die zich betrokken voelt.
Advies: pas inrichting en snelheid Kanaal Zuid aan

Advies: pas inrichting en snelheid Kanaal Zuid aan

Gemeente
De eindrapportage van adviesbureau Antea over de verkeersveiligheid van de Kanaalroute is door het college aangeboden aan de Apeldoornse gemeenteraad. In het onderzoek concludeert Antea dat de huidige functie, vorm en gebruik van het traject langs het Apeldoorns kanaal niet goed op elkaar zijn afgestemd. Na een zorgvuldige analyse van drie oplossingsrichtingen adviseert het bureau om de weg anders in te richten en de maximum snelheid terug te brengen naar 60 kilometer per uur. Wethouder Wim Willems van Apeldoorn is blij met het onderzoek. “In het onderzoek staat heel helder beschreven hoe we de verkeersveiligheid kunnen verbeteren. En dat het veiliger kan en moet is kraakhelder. Aan het voorgestelde scenario hangt alleen wel een fors kostenplaatje en ook de kap van b...
Wethouder Nathan Stukker verlaat de Apeldoornse politiek

Wethouder Nathan Stukker verlaat de Apeldoornse politiek

Gemeente, Nieuws
Wethouder Nathan Stukker gaat na de verkiezingen aan de slag bij adviesbureau BMC, als adviseur voor gemeenten en bestuurders. Hij gaf eind vorig jaar al aan na de verkiezingen niet verder te gaan als wethouder bij de gemeente Apeldoorn. Stukker begon in 2011 als wethouder in de gemeente Apeldoorn. De laatste jaren had hij onder andere onderwijs, sport, wonen, arbeidsmarkt en Wmo in portefeuille. Hij begint medio april aan zijn nieuwe baan. Stukker: “Ik ben met heel veel plezier de afgelopen jaren voor Apeldoorn wethouder geweest. Je inzetten voor de gemeente waar je zelf woont, en waar je eigen kinderen opgroeien, is misschien wel één van de mooiste banen die je kunt hebben. Vanaf half april ga ik die kennis en ervaring via BMC inzetten voor andere gemeenten in N...
Door een tunnel bij Osseveld voorlopig omrijden

Door een tunnel bij Osseveld voorlopig omrijden

Gemeente
Op 3 januari beginnen de werkzaamheden aan de spoorwegtunnel en wegverdubbeling van de Laan van Osseveld. Een belangrijke verkeersader in de stad en onderdeel van de Apeldoornse ring. De Laan van Osseveld sluit de komende 15 maanden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en langere reistijden. Waarom komt er een tunnel? Op de spoorwegovergang over de Laan van Osseveld staat het verkeer elk uur ongeveer 20 minuten stil. Om de veiligheid en verkeersdoorstroming te verbeteren, komt er een tunnel en verbreden wij de weg van 2 naar 4 rijstroken. Wat gaat er precies gebeuren? De werkzaamheden bestaan uit drie onderdelen: Aanleg van de tunnel Automobilisten, fietsers en voetgangers kunnen straks veil...
Geen aftelfeesten in Apeldoorn door corona

Geen aftelfeesten in Apeldoorn door corona

Evenementen, Gemeente
De vier geplande aftelfeesten in de gemeente Apeldoorn gaan niet door. Met het grote aantal coronabesmettingen is het niet verstandig bijeenkomsten met grote groepen mensen te houden, vindt het college van burgemeester en wethouders. De feesten passen op dit moment ook niet binnen de coronamaatregelen: evenementen moeten om 17.00 uur afgelopen zijn. Alles afwegende, is besloten de feesten af te blazen. Burgemeester Ton Heerts: “We vinden het allemaal erg jammer. Maar als we alles op een rijtje zetten, is het gewoon niet verstandig. En praktisch ook steeds minder haalbaar. ” De gemeente had de aftelfeesten – drie vuurwerkshows en een droneshow –  georganiseerd om juist toe te werken naar een andere manier van oud en nieuw vieren. De Apeldoornse gemeenteraad had imm...