woensdag, december 2Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Gemeente

Campagne #wijzijnapeldoorn van start

Campagne #wijzijnapeldoorn van start

Gemeente
Hoe beleeft een ondernemer of zorgmedewerker deze vreemde tijd? Waar worstelen jongeren of juist ouderen mee? Daarover gaat #wijzijnapeldoorn, een nieuwe campagne die dinsdag 1 december van start gaat. Hierin vertellen Peter, Maaike, Otman, Ton, Willy en 45 andere Apeldoorners welke impact corona heeft op hun leven. Je ziet hun gezichten de komende 6 weken in Apeldoorn en leest hun verhalen op inapeldoorn.nl. Samen maken we de stad Apeldoorners als Cees, Sharon, Lizzy, Elleke en Gino. Je komt ze tot half januari tegen in het straatbeeld, via social media, het stadsblad en op inapeldoorn.nl. Zij zijn Apeldoorn. Wij zijn Apeldoorn. Samen maken we de stad én onze dorpen. En delen we verhalen over onze levens. De één optimistisch en relaxed, de ander onzeker en verdrietig. Door Apeldoo...
Groot onderhoud vijver park Berg en Bos

Groot onderhoud vijver park Berg en Bos

Gemeente, Nieuws
De vijver in park Berg en Bos wordt flink onderhanden genomen: de gemeente laat de sliblaag verwijderen en maakt de wanden van de vijver weer waterdicht. Dat is nodig om het natuurlijk evenwicht van de bosvijver te herstellen. Aanstaande maandag start aannemer Gerwers met voorbereidende werkzaamheden en het verwijderen van 1400 kubieke meter slib. Naar verwachting is de vijver in maart 2021 helemaal opgeknapt. Geschiedenis De vijver bestaat al heel wat jaren. In 1932 is de bosvijver aangelegd en werd toen door grondwater gevoed. Door daling van de grondwaterstand was het noodzakelijk om in 1973 de vijver te voorzien van een folie, afgedekt met een dikke laag zand. Nu, 47 jaar later, verwijderen we de sliblaag die in al die jaren is ontstaan en maken we de wanden van...
Werkzaamheden om fietspad Stationsplein stroever te maken

Werkzaamheden om fietspad Stationsplein stroever te maken

Gemeente
Vanaf maandag 30 november starten er werkzaamheden om het fietspad bij het Stationsplein stroever te maken. Verschillende fietsers gingen de afgelopen tijd onderuit op dit punt. Deze valpartijen waren aanleiding om stroefheidsmetingen te verrichten. Uit de metingen bleek dat het wegdek op enkele plekken te glad was en iets onder de geldende norm zat. Daarom maken we de bestrating ruwer. De werkzaamheden nemen 10 dagen in beslag De tunnel blijft toegankelijk voor fietsers en voetgangers. We zetten verkeersregelaars in om het verkeer in goede banen te leiden. Het hele fietspad, zowel binnen als buiten de tunnel, wordt behandeld. Daarna voldoet het fietspad weer aan de geldende normen. De afgelopen tijd werden fietsers door middel van borden gewezen op de gladde bestrating...
Vijf Apeldoornse jonge helden ontvangen Jeugdlintje

Vijf Apeldoornse jonge helden ontvangen Jeugdlintje

Gemeente, Nieuws
Op vrijdag 20 november ontvingen vijf jonge Apeldoorners een Jeugdlintje voor hun bijzondere, belangeloze inzet voor een ander. Locoburgemeester Detlev Cziesso bracht de vijf helden het Jeugdlintje thuis. Afgelopen maanden kon iedereen zijn of haar jonge held aandragen voor een Jeugdlintje. Apeldoorners tot 21 jaar die bijvoorbeeld langdurig vrijwilligerswerk, een heldendaad of een goede doelenactie organiseerden kwamen in aanmerking. Van kerkdienst tot speelgoedbank De vijf jonge helden hebben zich allemaal belangeloos ingezet voor een ander. Dat kan natuurlijk op veel verschillende manieren. David van 10 doet dat door te helpen bij de kerkdiensten van Casa Bonita. Hij zorgt dat bewoners bij de kerkdienst aanwezig kunnen zijn en drinkt na die tijd gezellig een k...
Speeltoestel Matenschans wordt gedemonteerd

Speeltoestel Matenschans wordt gedemonteerd

Gemeente
Het speeltoestel de Matenschans wordt gedemonteerd en niet ergens anders in Apeldoorn teruggeplaatst. Reden daarvoor is dat het speeltoestel nog verder beschadigd is en de kosten voor het verplaatsen en repareren hoger zijn dan gedacht. Bovendien bleek het lastig om een nieuwe goede plek te vinden voor het toestel vanwege de grootte ervan. Wethouder Detlev Cziesso vindt het jammer dat hij dit besluit moet nemen. “Het is een prachtig toestel waar heel veel kinderen van hebben mogen genieten. Helaas hebben we de afgelopen jaren gemerkt dat er veel vernielingen zijn gepleegd aan het toestel. We hebben dat een paar keer gerepareerd met de buurt, maar het houdt een keer op.” Hergebruik Het speeltoestel wordt gedemonteerd en opgeslagen, zodat het hergebruikt kan worden...
23 moties en amendementen bij de behandeling MeerjarenProgrammaBegroting 2021-2024

23 moties en amendementen bij de behandeling MeerjarenProgrammaBegroting 2021-2024

Gemeente
Op donderdag 12 november 2020 stond de MeerjarenProgrammaBegroting 2021-2024 ter vaststelling op de agenda van de gemeenteraad van Apeldoorn. Vanaf 14.00 uur vond de raadsbijeenkomst plaats, waarin de begroting ter bespreking voorlag. Tijdens deze bespreking werden ook alle ingediende moties en amendementen behandeld. Na de beraadslaging begon om 21.50 uur de formele raadsvergadering waarin de MeerjarenProgrammaBegroting 2021-2024 met 32 stemmen voor en 6 stemmen tegen is vastgesteld. Voorafgaand aan de raadsbijeenkomst zijn er 2 amendementen en 20 moties aangekondigd door de raadsfracties. Staande de vergadering is daar nog een motie bij gekomen. Na de bespreking van al deze amendementen en moties zijn er 10 amendementen en moties in stemming gebracht. 3 moties zijn aangenomen. Mot...
Matenpoort heeft nu ook echt een poort

Matenpoort heeft nu ook echt een poort

Gemeente
De Matenpoort is voor veel mensen een bekende straat in Apeldoorn. Maar sinds woensdag 21 oktober is het naast een straat ook een kunstwerk. Het kunstwerk ‘Matenpoort’ staat in de bocht van de Matenpoort, bij het kanaal. Verwijzingen naar omgeving In het kunstwerk zitten verschillende verwijzingen naar de omgeving en het kanaal. Zo lijken de zuilen gemaakt van opgestapelde hooibalen. Vroeger betekende het woord ‘maten’ namelijk hooi- of grasland. Daarnaast is de lengte van de poort het verschil in hoogte tussen in het kanaal in Apeldoorn en in Hattem, waar hij de IJssel in stroomt. En de kleur van het kunstwerk komt overeen met de kleur van groen van de bruggen over het kanaal. Kunstenaar werkt samen met omgeving Het werk is gemaakt door kunstenaar Marcel Smink....
Torentje van stadhuis kleurt blauw om 75 jaar VN te vieren

Torentje van stadhuis kleurt blauw om 75 jaar VN te vieren

Gemeente
De Verenigde Naties (VN) bestaat dit jaar 75 jaar. Om dit heugelijke moment te vieren, kleuren in heel Nederland gebouwen, bruggen, torens, standbeelden, pleinen en fonteinen blauw. In Apeldoorn kleurt deze week ‘ons’ torentje de bekende kleur van de Verenigde Naties en wappert de VN-vlag op het stadhuis. Burgemeester Ton Heerts: “De VN zet zich in voor vrede, veiligheid en solidariteit in de wereld. Heel belangrijk, niet alleen in tijden van oorlog maar ook nu we wereldwijd gezamenlijk het coronavirus tegengaan”. De Verenigde Naties is een internationaal samenwerkingsverband tussen 193 landen en is ontstaan na het eindigen van de Tweede Wereldoorlog. De VN zet zich in voor vrede en veiligheid in de wereld. Daarnaast zijn thema’s als mensenrechten, gezondheid en armo...
Apeldoorn steunt opnieuw mantelzorgers

Apeldoorn steunt opnieuw mantelzorgers

Gemeente
De gemeente Apeldoorn waardeert het werk dat mantelzorgers verzetten en wil hen daar graag voor bedanken. Dat gebeurt in de vorm van de Mantelzorgwaardering. Ook dit jaar is het weer mogelijk om dit geldbedrag van 75 euro aan te vragen. Dit kan nog tot en met 30 november. Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Zij nemen een groot deel van de zorg voor deze persoon op zich en zijn heel belangrijk in het leven van bijvoorbeeld zieke mensen. Voor wie? De Mantelzorgwaardering 2020 is een eenmalig geldbedrag van 75 euro. Mantelzorgers komen in aanmerking als de zorg langer dan ...
Markt met hekken, parkeergarage dicht

Markt met hekken, parkeergarage dicht

Gemeente
Om het coronavirus de kop in te drukken heeft de regering deze week nieuwe maatregelen ingevoerd. De horeca moet opnieuw de deuren sluiten, sportcompetities zijn stil gelegd en er gelden strengere regels over groepsgroottes en het ontvangen van bezoek. In de binnenstad van Apeldoorn gelden vanaf dit weekeind ook enkele nieuwe maatregelen met als doel om de drukte in de binnenstad in goede banen te leiden. “Allemaal maatregelen die hard ingrijpen in onze samenleving en pijn doen”, zegt de burgemeester van Apeldoorn, Ton Heerts. “Maar ook hard nodig zijn om ervoor te zorgen dat de zorg niet overbelast raakt en ziekenhuizen toegankelijk blijven voor iedereen die zorg nodig heeft. We moeten alles op alles zetten om een totale lock down te voorkomen. Nu kunnen de markt en...