zondag, juli 25Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Gemeente

Zomerschool in de Stolp van start

Zomerschool in de Stolp van start

Gemeente
Wethouder Nathan Stukker heeft dinsdag 20 juli bij de Stolp de Zomerschool geopend. Tijdens de Zomerschool kunnen basisschoolkinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar tijdens de zomervakantie toch 2 dagdelen per week de schoolbanken in. Om zo een goede start te maken met het nieuwe leerjaar. Docenten en docent-leerlingen gaan de komende weken met de kinderen aan de slag voor de vakken Nederlands, lezen en rekenen. In een ontspannen sfeer kunnen de kinderen werken aan hun ontwikkeling. Er wordt in kleine groepjes lesgegeven, zo kan er extra aandacht gegeven worden aan de onderdelen waar kinderen meer moeite mee hebben. Diploma Alle leerlingen van de Zomerschool ontvangen aan het einde van dit programma een diploma als beloning voor hun inzet. Donderdag 26 augustus...
Hoge materiaalprijzen zorgen voor nieuwe planning markthal

Hoge materiaalprijzen zorgen voor nieuwe planning markthal

Gemeente
Door de extreem toegenomen vraag naar hout en staal, zijn de afgelopen maanden materiaalprijzen flink gestegen. Veel bouwprojecten hebben hiermee te maken, helaas ook het Plein van de Stad. Door de prijsstijging wordt de markthal, uitgaande van de actuele marktprijzen, duurder dan begroot. Dat willen we niet. Daarom wordt de aankoop van dit materiaal uitgesteld. De markthal komt daardoor circa een half jaar later (oktober 2022) op het Plein van de Stad. Het gaat alleen om een pas op de plaats voor de inkoop van materialen. De voorbereidende werkzaamheden aan het Plein van de Stad blijven in volle gang. De afgelopen maanden stonden in het teken van aanbestedingen van de verschillende werkzaamheden. Het werd snel duidelijk dat de prijzen erg sterk aan het stijgen waren...
Geen feest meer op Oranjerotonde toegestaan

Geen feest meer op Oranjerotonde toegestaan

Gemeente, Nieuws
Burgemeester Ton Heerts doet voor de komende EK voetbalwedstrijden een beroep op de medewerking van alle Apeldoornse Oranjefans en vraagt hen zo veel mogelijk thuis te blijven. “Zolang niet iedereen gevaccineerd is, is de kans groot dat feestjes zoals dat van afgelopen zondag op de rotonde in de Maten, leiden tot nieuwe uitbraken van corona. Ik ga ervan uit dat niemand dat wil.” Rotonde afgezet Naast kans op besmettingen, leidde de bijeenkomst op de rotonde afgelopen zondag door rondrijdende auto’s en het afsteken van vuurwerk ook tot mogelijk onveilige situaties. Om herhaling te voorkomen, wordt na de komende wedstrijden van het Nederlands elftal de rotonde in de Maten afgezet en wordt het verkeer omgeleid. “Hulp van alle Apeldoorners nodig” Zoals bekend, worde...
College B&W Apeldoorn betreurt vertrek wethouder Van Vierssen

College B&W Apeldoorn betreurt vertrek wethouder Van Vierssen

Gemeente
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn heeft met gemengde gevoelens kennis genomen van het besluit van wethouder Maarten van Vierssen om zijn taken als wethouder neer te leggen. Burgemeester Ton Heerts, mede namens de wethouders Jeroen Joon, Wim Willems, Nathan Stukker, en Detlev Cziesso: “Gezien de politieke omstandigheden hebben we alle begrip voor zijn beslissing. Tegelijkertijd vinden we dit echt jammer, want we gaan Maarten missen. In het anderhalve jaar van zijn wethouderschap heeft hij zich als een collegiaal bestuurder en met veel enthousiasme, kennis en kunde ingezet voor Apeldoorn.” De burgemeester is ervan overtuigd dat Van Vierssen op korte termijn een nieuwe uitdaging zal kunnen oppakken: “Naast zijn politieke talent, kan...
Police for Freedom demonstreert zaterdag in Apeldoorn

Police for Freedom demonstreert zaterdag in Apeldoorn

Gemeente
Police for Freedom heeft voor aanstaande zaterdag 12 juni een demonstratie in Apeldoorn aangemeld bij de gemeente. Het aantal deelnemers in onbekend. De organisatie verwacht zo’n 5.000 tot 15.000 deelnemers. De gemeente Apeldoorn stelt voorwaarden aan de demonstratie en heeft over het verloop hiervan afspraken gemaakt met de organisatie. Zo hebben gemeente en politie samen met de organisatie voorbereidingen getroffen om de demonstratie voor iedereen veilig en rustig te laten verlopen. De demonstratie vindt van 12.00 tot 14.00 uur plaats. Mars door de stad De demonstratie start aan de westelijke kant van Apeldoorn en loopt over een tracé van ongeveer zes kilometer vanaf sportpark Orderbos via de Asselsestraat, Henri Dunantstraat, Sprengenweg, Vosselmanstraat, W...
Laatste tiny house op z’n plek in Zuidbroek

Laatste tiny house op z’n plek in Zuidbroek

Gemeente
Ze zijn compleet: de bewoners van de tiny houses in Zuidbroek. Het laatste huisje werd 3 juni op z’n plek gezet. Tien tiny houses staan er nu op het terrein, waar ze de komende jaren mogen experimenteren met zelfvoorzienend zijn. Gemeente Apeldoorn is deze proef gestart om ervaring op te doen met deze woonvorm en mensen de mogelijkheid te geven ervan te leren en misschien ook anderen te inspireren. In 2019 konden geïnteresseerden zich inschrijven voor deelname aan het project. Tien gelukkigen werden ingeloot en konden aan de slag met hun tiny house, die maximaal 28m2 groot zijn. Experimenteren met duurzame alternatieven Innovatie en duurzaamheid zijn belangrijke pijlers onder het tiny house-project. In de Apeldoornse proef is sprake van tijdelijk gebruik, in eers...
Apeldoorn is financieel hersteld

Apeldoorn is financieel hersteld

Gemeente
De gemeente Apeldoorn heeft in 2020 17,1 miljoen euro minder uitgegeven dan er binnengekomen is. Dat blijkt uit de jaarrekening van 2020. Door dit forse overschot is de gemeente Apeldoorn weer financieel gezond. Detlev Cziesso, wethouder financiën, is trots dat de gemeente weer voldoende reserves heeft opgebouwd en het gronddebacle uit 2012 financieel achter zich kan laten. “Mijn grote complimenten aan de raad en onze inwoners. In 2012 hebben we afgesproken dat we in 2022 financieel hersteld zouden zijn. Dat werd toen als bijna onmogelijk gezien. Nu, negen jaar later, hebben we het voor elkaar gekregen. Zelfs eerder dan gepland”, ziet Cziesso. De crisis van nu laat volgens de wethouder zien hoe belangrijk het is om financieel gezond te zijn. “Door onze opgebouwde res...

Voorbereidingen Plein van de Stad in volle gang

Gemeente
Ruim 2 jaar na de grote verkiezingen zijn de voorbereidingen voor het nieuwe Plein van de Stad achter de schermen in volle gang. De werkzaamheden starten op 1 oktober! Het winnende ontwerp met de markthal wordt gerealiseerd, er komen extra bomen en veiliger fietspad nabij de bushaltes. Om de markthal te plaatsen is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. In dit bericht leest u het laatste nieuws over de voorbereidingen. Omdat het huidige bestemmingsplan geen bouwwerk zoals de markthal toestaat, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Vanaf 10 juni kunt u de voorgestelde wijziging op het bestemmingsplan inzien via apeldoorn.nl/pleinvandestad of via ruimtelijkeplannen.nl. Meer bomen op het Plein van de Stad Het winnende ontwerp is het afgelopen jaar ve...
Project verkeersontsluiting Zevenhuizen/Zuidbroek stilgelegd vanwege stikstof

Project verkeersontsluiting Zevenhuizen/Zuidbroek stilgelegd vanwege stikstof

Gemeente, Nieuws
Een project gericht op het verbeteren van de verkeersontsluiting van de wijken Zevenhuizen en Zuidbroek en het tegengaan van sluipverkeer is helaas noodgedwongen stilgelegd vanwege de aangescherpte stikstofregelgeving. Voor dit project zijn eind 2019 een aantal ontwerpbesluiten genomen. In de plannen creëert de gemeente in feite drie hoofdentrees (‘voordeuren’) voor deze wijken. Door de besluiten en geplande maatregelen komt er niet méér verkeer, maar gaat verkeer wel anders rijden. Meer rond de wijken in plaats van er doorheen. De gemeente en ook veel inwoners vinden dat verkeerstechnisch gezien een positieve ontwikkeling, maar het stikstofonderzoek toont aan dat niet uit te sluiten is dat deze verplaatsing van verkeersstromen effect zal hebben op de Veluwe. Voor...
Preventieve bestrijding eikenprocessierups van start

Preventieve bestrijding eikenprocessierups van start

Gemeente
Jeuk, huiduitslag en irritatie van ogen of luchtwegen: deze klachten kunnen brandharen van de eikenprocessierups veroorzaken bij mens en dier. Om overlast zoveel mogelijk te voorkomen, halen we niet alleen nesten weg in de zomer maar zetten we ook in op preventieve bestrijding. Vanaf 17 mei starten we met preventief bespuiten van eikenbomen. Volksgezondheid Preventieve bestrijding is nodig vanwege onze verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid. We zetten steeds meer in op ecologie en natuurlijke bestrijding, maar dit is niet genoeg om de zomerse plaag tegen te gaan. Daarom gebruiken we ook het biologische middel Xentari. Dit middel wordt met een hogedrukspuit in de boomkronen gespoten. Zo voorkomen we dat eikenprocessierupsen zich verder ontwikkelen. De exacte lo...