zaterdag, maart 25Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Tag: kanaal zuid

Advies: pas inrichting en snelheid Kanaal Zuid aan

Advies: pas inrichting en snelheid Kanaal Zuid aan

Gemeente
De eindrapportage van adviesbureau Antea over de verkeersveiligheid van de Kanaalroute is door het college aangeboden aan de Apeldoornse gemeenteraad. In het onderzoek concludeert Antea dat de huidige functie, vorm en gebruik van het traject langs het Apeldoorns kanaal niet goed op elkaar zijn afgestemd. Na een zorgvuldige analyse van drie oplossingsrichtingen adviseert het bureau om de weg anders in te richten en de maximum snelheid terug te brengen naar 60 kilometer per uur. Wethouder Wim Willems van Apeldoorn is blij met het onderzoek. “In het onderzoek staat heel helder beschreven hoe we de verkeersveiligheid kunnen verbeteren. En dat het veiliger kan en moet is kraakhelder. Aan het voorgestelde scenario hangt alleen wel een fors kostenplaatje en ook de kap van b...
Snelheid kanaal Zuid naar 60 km per uur

Snelheid kanaal Zuid naar 60 km per uur

Algemeen
De gemeenteraad heeft op 1 april een motie aangenomen om als proef de maximum snelheid langs Kanaal Zuid op het hele traject terug te brengen naar 60 km per uur. Deze proef vindt plaats vooruitlopend op de uitkomsten van een breder onderzoek naar maatregelen die de verkeersveiligheid op Kanaal Zuid kunnen verbeteren. Aanleiding voor de motie waren meerdere ongevallen. Het college van B&W heeft besloten om in lijn met de opdracht van de raad zo snel mogelijk het verkeerbesluit te nemen om de snelheidsverlaging door te voeren. Het college volgt hierbij het gebruikelijke proces rond verkeersbesluiten. Dat betekent dat de maatregel ingevoerd wordt nadat het bezwarentermijn van zes weken voorbij is. De proef duurt tot eind 2021 en tijdens de proef zal gekeken worde...
Kofferbak aan het kanaal beleeft nieuwe mijlpaal

Kofferbak aan het kanaal beleeft nieuwe mijlpaal

Evenementen
De kofferbakverkoop van afgelopen zaterdag 3 augustus langs het Apeldoorns Kanaal was de drukste ooit. Editie 16, kofferbakverkoop zaterdag 140 beleefde een mijlpaal! Ruim 12.000 bezoekers liepen langs de 250 verkopers en gaven (heel belangrijk) veel geld uit! Direct om 7.30 uur toen de standhouders neergezet werden en aan het uitpakken waren stonden de eerste kopers al met ruim 50 man bij het begin. Kijken wat er uit de dozen komt en of het een beetje goedkoop te koop is. Heel de dag liepen kijkers en kopers af en aan! Bijna niemand ging met lege handen naar huis. De verkeersregelaars van de stichting W.H.O.E. (organisatie) konden de auto's van de kopers maar net een plekje geven langs het spoor, en ook de fietsenrekken stonden vol! Het weer speelde deze zaterdag geen spelbre...
Onverhard pad langs Kanaal Zuid tijdelijk deels afgesloten

Onverhard pad langs Kanaal Zuid tijdelijk deels afgesloten

Gemeente
Een stuk van het onverharde pad langs Kanaal Zuid is vanaf vrijdag 7 september helemaal afgesloten. De oorzaak is de vondst van asbest en de sanering hiervan. Een stuk pad van circa 100 meter is nu afgesloten, net ten zuiden van de BMX-club, langs de grondwal met het woonwagenterrein. De rest van het pad is niet verontreinigd. Het pad langs Kanaal Zuid tussen de Marchantstraat en de Lange Amerikaweg is sinds 16 augustus afgezet na de vondst van asbesthoudend materiaal. Onderzoek heeft nu uitgewezen dat verontreiniging met asbest is aangetroffen in de fundering van een deel van het pad. Het betreft een stuk van circa 100 meter, ter hoogte van de plek waar ook de eerste asbeststukjes zijn aangetroffen. Met hogere bouwhekken is nu het te saneren deel van het pad afgeslo...