maandag, juli 22Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Onverhard pad langs Kanaal Zuid tijdelijk deels afgesloten

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Een stuk van het onverharde pad langs Kanaal Zuid is vanaf vrijdag 7 september helemaal afgesloten. De oorzaak is de vondst van asbest en de sanering hiervan. Een stuk pad van circa 100 meter is nu afgesloten, net ten zuiden van de BMX-club, langs de grondwal met het woonwagenterrein. De rest van het pad is niet verontreinigd.

Het pad langs Kanaal Zuid tussen de Marchantstraat en de Lange Amerikaweg is sinds 16 augustus afgezet na de vondst van asbesthoudend materiaal. Onderzoek heeft nu uitgewezen dat verontreiniging met asbest is aangetroffen in de fundering van een deel van het pad. Het betreft een stuk van circa 100 meter, ter hoogte van de plek waar ook de eerste asbeststukjes zijn aangetroffen. Met hogere bouwhekken is nu het te saneren deel van het pad afgesloten.

Nieuwe afzetting
Het betreffende deel van het pad is nu afgezet met een hoger hekwerk, dat de doorgang blokkeert. Dit is dus het gedeelte net ten zuiden van de BMX-club, langs de grondwal met het woonwagenterrein. De BMX-club blijft bereikbaar.

Aanpak
De verontreinigde grond wordt zo snel mogelijk afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Omdat er een saneringsnoodzaak is, zullen de werkzaamheden snel plaatsvinden.

Gezondheid
De risico’s voor de volksgezondheid zijn heel laag. Dit komt omdat dit type asbest hechtgebonden is en onder in de verharding ligt. Hechtgebonden betekent dat er weinig vezels vrijkomen in de lucht die ingeademd kunnen worden. Ook is het risico op inhalering van eventuele vezels laag in situaties als deze. Dit komt doordat er altijd maar een kortstondig moment van bezoek van deze plek is waar het asbest gevonden is.

Asbest
Het pad langs Kanaal Zuid is aangelegd door Rijkswaterstaat en ongeveer zeven jaar geleden aan de gemeente overgedragen. De laag met asbesthoudend materiaal is aangebracht toen het pad is aangelegd, dat is circa 30-40 jaar geleden gebeurd. In deze tijd was asbest een normaal product in de bouw. Men komt het af en toe tegen op plekken waar in die tijd puin is verwerkt of is gestort. Dat is toen niet geregistreerd, omdat asbest tot ‘normaal’ puin werd gerekend.