donderdag, augustus 5Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Tag: Apeldoorn Partners

Apeldoorn Partners klaar voor volgende stap

Apeldoorn Partners klaar voor volgende stap

Algemeen
Met de ondertekening van de intentieovereenkomst hebben de vier Apeldoorn Partners een belangrijke stap gezet. Toeristisch Platform Apeldoorn (TPA),  Centrummanagement Apeldoorn (CMA), Apeldoorn Congresstad (AC) en Apeldoorn Marketing (AM) koersen af op één marketingorganisatie voor Apeldoorn: Apeldoorn Partners. De voorzitters bekrachtigen met hun handtekening de intensieve samenwerking, die ruim een jaar geleden is ingezet. De ‘Visie Citymarketing Apeldoorn 2025’ vormt de basis voor de toekomstige organisatie. Gezamenlijke visie Juist in de Coronatijd is de samenwerking tussen de Apeldoorn Partners versterkt. Ook de afstemming en samenwerking met de Gemeente Apeldoorn is geïntensiveerd en dat heeft onder meer geresulteerd in de gezamenlijke campagne #wijzijnapeldoorn. Samen met d...