vrijdag, mei 24Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Apeldoorn Partners klaar voor volgende stap

Foto: Jan uit de Bosch | Beeldbank Apeldoorn Marketing

Met de ondertekening van de intentieovereenkomst hebben de vier Apeldoorn Partners een belangrijke stap gezet. Toeristisch Platform Apeldoorn (TPA),  Centrummanagement Apeldoorn (CMA), Apeldoorn Congresstad (AC) en Apeldoorn Marketing (AM) koersen af op één marketingorganisatie voor Apeldoorn: Apeldoorn Partners. De voorzitters bekrachtigen met hun handtekening de intensieve samenwerking, die ruim een jaar geleden is ingezet. De ‘Visie Citymarketing Apeldoorn 2025’ vormt de basis voor de toekomstige organisatie.

Gezamenlijke visie
Juist in de Coronatijd is de samenwerking tussen de Apeldoorn Partners versterkt. Ook de afstemming en samenwerking met de Gemeente Apeldoorn is geïntensiveerd en dat heeft onder meer geresulteerd in de gezamenlijke campagne #wijzijnapeldoorn. Samen met de regionale marketingpartner Visit Veluwe wordt er gewerkt aan de ambities van Apeldoorn en de Veluwe. Een gezamenlijk jaarplan voor 2021 is het eerste bewijs van de gezamenlijke ambities van Apeldoorn Partners.

Michel van Maarseveen, voorzitter van de Raad van Toezicht van Apeldoorn Marketing, is blij met deze ontwikkeling. “De afgelopen jaren hebben de vier partijen al heel intensief samengewerkt. De verdere bundeling van kennis en expertise is een logische vervolgstap. Apeldoorn beschikt straks over een sterke organisatie die de stad en de regio voortvarend in de markt gaat zetten”, aldus Van Maarseveen.

Vacature nieuwe directeur-bestuurder
De volgende stap is de werving van een nieuwe directeur-bestuurder voor Apeldoorn Marketing, die tevens kwartiermaker voor Apeldoorn Partners is. Het jaar 2021 is een tussenjaar, waarin de afzonderlijke juridische organisaties nog bestaan, maar tegelijkertijd gebouwd wordt aan één sterke marketingorganisatie voor Apeldoorn. Met de samenvoeging van de organisaties wil Apeldoorn Partners de professionaliteit, effectiviteit en efficiëntie van de marketing van Apeldoorn versterken, terwijl tegelijkertijd het draagvlak van de verschillende achterbannen (binnenstad, zakelijk toerisme, verblijfs- en dagtoerisme) behouden en zichtbaar blijft.