zondag, juli 14Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Stijging afvalstoffenheffing in Apeldoorn

Foto: Gemeente Apeldoorn

Het tarief voor afvalstoffenheffing gaat dit jaar gemiddeld met 58 euro omhoog. De totale heffing komt daarmee op 295 euro per jaar voor een gemiddeld huishouden.

De kosten voor afvalstoffenheffing bestaan uit een vast deel en een variabel deel. Ieder huishouden betaalt het vaste deel: 262 euro. Het variabele deel is afhankelijk van het aantal keren dat iemand restafval aanbiedt. Bij het goed scheiden van afval zijn de kosten voor het variabele deel dus lager. Het kwijtscheldingsbeleid voor minima blijft in stand. Met de afvalstoffenheffing wordt de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval in onze gemeente bekostigd.

Verhoging van de afvalstoffenheffing is om meerdere redenen helaas onvermijdelijk. De kosten voor het inzamelen en verwerken nemen toe, de inkomsten nemen af en de verplichte bijdrage die de gemeente aan het Rijk moet afdragen stijgt fors. Ook is de verhoging noodzakelijk om de reserve die nodig is om de afvalinzameling en -verwerking altijd te kunnen garanderen, weer op peil te brengen.

Reserves
De afvalstoffenheffing is een ‘doelbelasting’. Dat wil zeggen dat de inkomsten uit de belasting de kosten van de inzameling moeten dekken en alleen voor dat doel door de gemeente mogen worden gebruikt. Er kunnen reserves worden aangelegd om altijd een goede afvalinzameling en verwerking te garanderen. In afgelopen jaren is een deel van de reserve gebruikt om de afvalstoffenheffing voor bewoners niet drastisch te verhogen. Met andere woorden: we hebben de daadwerkelijke kosten afgelopen jaren niet volledig aan inwoners doorberekend. Inmiddels zijn deze reserves zodanig geslonken, dat we de reserves weer moeten aanvullen. Bovendien betekent dit dat we dit jaar de reserve niet meer kunnen gebruiken om de kosten voor inwoners te verlagen.

Hoog serviceniveau
De service om het scheiden van afval makkelijk te maken, is hoog in Apeldoorn. Om het scheiden van afval te stimuleren bieden we mogelijkheden voor het ophalen/wegbrengen van grof huisvuil, aparte inzameling van luiers en de mogelijkheid om een grijze container aan te schaffen. Inwoners van Apeldoorn maken goed gebruik van deze voorzieningen en laten zien goede afvalscheiders te zijn. De hoeveelheid restafval is sinds 2018 teruggelopen van 115 kilo naar 80 kilo per inwoner.

Kwijtschelding minima
Doordat de kosten van de inzameling en verwerking van afval per huishouden duurder worden, stijgt ook het bedrag om de kwijtschelding voor minima te bekostigen.

Diensten Circulus-Berkel
Daarnaast betalen we een bedrag aan Circulus-Berkel voor het leveren van diensten zoals het legen van de containers. De kosten voor de diensten van afvalverwerkers stijgen landelijk jaarlijks. Het bedrag dat wij betalen aan Circulus-Berkel is dit jaar hoger dan voorgaande jaren.

Verhoging verbrandingsbelasting
Tenslotte hebben we te maken met de verhoging van de verbrandingsbelasting van het Rijk. In 2019 is de Rijksbelasting fors gestegen. Het gaat om een toename van € 13,21 naar € 31,39 per 1.000 kilogram. Ook dit werkt door in de gemeentelijke afvalstoffenheffing. Doordat Apeldoorn gekozen heeft voor een systeem van ‘omgekeerd inzamelen’ hebben we in verhouding minder restafval, en dus minder last van de verhoging van de verbrandingsbelasting. Daarmee is een hogere stijging van de afvalstoffenheffing bespaard gebleven. Onderstaand overzicht laat zien hoe de stijging in de afvalstoffenheffing is opgebouwd.