donderdag, december 7Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Tag: afvalstoffenheffing

[Video] Apeldoorners ontvangen aanslag gemeentebelastingen

[Video] Apeldoorners ontvangen aanslag gemeentebelastingen

Gemeente
Inwoners van gemeente Apeldoorn ontvangen de aanslag van de gemeentebelastingen digitaal of per post. De eindafrekening is dit jaar hoger dan voorgaande jaren, onder andere door een stijging van de afvalstoffenheffing. Daarnaast heeft de gemeente te maken met grote tekorten. Bezuinigen én de OZB verhogen is daarom ook noodzakelijk. Oorzaken bezuiniging en verhoging OZB De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de tekorten op maatschappelijke ondersteuning (wmo) en jeugdhulp. Als we nu niets ondernemen, dan lopen deze tekorten nog hoger op. De gemeente gaf eerder toelichting hierop. Hoe zit het met de afvalstoffenheffing? Ook de afvalstoffenheffing is verhoogd. We begrijpen dat dit vragen oproept. We zijn immers flink afval aan het scheiden met elkaar en boeken hier go...
Stijging afvalstoffenheffing in Apeldoorn

Stijging afvalstoffenheffing in Apeldoorn

Gemeente, Nieuws
Het tarief voor afvalstoffenheffing gaat dit jaar gemiddeld met 58 euro omhoog. De totale heffing komt daarmee op 295 euro per jaar voor een gemiddeld huishouden. De kosten voor afvalstoffenheffing bestaan uit een vast deel en een variabel deel. Ieder huishouden betaalt het vaste deel: 262 euro. Het variabele deel is afhankelijk van het aantal keren dat iemand restafval aanbiedt. Bij het goed scheiden van afval zijn de kosten voor het variabele deel dus lager. Het kwijtscheldingsbeleid voor minima blijft in stand. Met de afvalstoffenheffing wordt de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval in onze gemeente bekostigd. Verhoging van de afvalstoffenheffing is om meerdere redenen helaas onvermijdelijk. De kosten voor het inzamelen en verwerken nemen toe, de in...