maandag, juli 22Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Rustpunten markeren project ‘upgrade hippische routes’

Foto: Toeristisch Platform Apeldoorn

Waar voorheen Staatsbosbeheer (SBB) onderhoud van ruiten- en menpaden verzorgde, ligt dat tegenwoordig anders. TPA draagt sinds 2019 actief bij aan de werkzaamheden van Stichting Paardenvrienden Midden Veluwe. Deze stichting wil de paardenpaden op goed kwalitatief niveau houden door ze samen met vrijwilligers open, aantrekkelijk en veilig te houden.

Deze paden maken deel uit van een knooppuntensysteem wat aantrekkelijk is voor het hippisch toerisme. Deze week zijn 2 TPA-rustpunten op de hei bij Hoog Buurlo feestelijk in gebruik genomen. De banken markeren onze steun aan het project ‘upgrade’ hippische routes’.

De houten banken met een adembenemend uitzicht nodigen ruiters en menners uit om af te stappen en veilig te genieten van de Veluwe. Een aanbindplek zorgt voor rust en een opstaphulp helpt ze weer in het zadel. TPA wil de mogelijkheden voor hippisch toerisme op de Veluwe verder verbeteren. Paardenvrienden Midden Veluwe geeft daar actief invulling aan.

Werkdagen
Bij de natuurgebieden van SSB wordt door het bezuinigen op subsidies voor onderhoud van de paardenpaden de attractiviteit hiervan minder. In gesprekken met SBB, ondernemers en vrijwilligers bleek er voldoende animo te zijn om werkdagen te organiseren waarbij vrijwilligers aan de slag gaan om het snoei, zaag en handwerk voor het onderhoud van de paardenpaden te doen. Minimaal twee keer per jaar gaan zo’n 50 vrijwilligers onder leiding van Stichting Paardenvrienden Middel Veluwe op pad voor dit onderhoud.

Onderdeel van knooppuntensysteem
Het onderhoud van de hippische routes kan niet losgezien worden van de ontwikkelingen van Routebureau Veluwe voor het ontwikkelen van een knooppuntensysteem voor paardenroutes. Het bestaande gebied van Midden Veluwe kan 1 op 1 ingebracht worden bij het Routebureau. De paden zijn inmiddels gedigitaliseerd om later voor kaarten en routeplanners te kunnen gebruiken.

Onderhoud aan hippische routes is een doorlopend project, waarbij structurele ondersteuning noodzakelijk is. Bij het uitblijven van afspraken over onderhoud door derden van paardenpaden op de gebieden van SBB is de terreinbeheerder voornemens deze paardenpaden te gaan sluiten. Dat is slecht voor het hippisch toerisme, voor de ondernemers, de horeca en overnachtingen, maar ook voor de eigen inwoners. Stichting Paardenvrienden Midden Veluwe zoekt actief naar toekomstbestendige financieringsvormen om de onderhoudsactiviteiten te kunnen voortzetten. Ruiters en menners kunnen tot 3 augustus daarover hun mening geven via een enquête.