vrijdag, april 19Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Resultaten enquête over verkeersveiligheid Sprengenweg

Foto: Google Maps

De combinatie van een (te) smalle weg, de grote snelheidsverschillen tussen de voorbijrijdende auto’s en bussen en de fietsers, de geparkeerde auto’s en grote drommen fietsers die naast elkaar rijden. Dit zorgt volgens fietsers die de Sprengenweg veel gebruiken regelmatig voor onveilige momenten.

Ongeveer 500 gebruikers van de Sprengenweg lieten in december vorig jaar via een enquête weten hoe het in hun ogen gesteld is met de verkeersveiligheid van de route. Medewerkers van de gemeente spraken passerende fietsers ter plekke aan en ook was het mogelijk online te reageren. De conclusies zijn helder: een andere, veiligere inrichting zou ontzettend welkom zijn.

Enquête
Aanleiding voor de enquête waren de signalen van inwoners en ook de wijkraden die hun zorgen uiten over de veiligheid van de Sprengenweg. Bovendien staat er onderhoud gepland voor een deel van de weg, tussen Bartelsweg en Prinses Beatrixlaan. En bij voorkeur probeert de gemeente altijd veranderingen aan de inrichting van een weg te combineren met asfaltonderhoud.

Met de enquête wilde de gemeente in meer detail boven tafel krijgen welke problemen de gebruikers ervaren en hoe zij denken dat de weg veiliger gemaakt kan worden. De meest gehoorde aanbevelingen van de bevraagde fietsers zijn:

  • Maak een (fysieke) scheiding tussen fietspad en weggedeelte voor de auto’s
  • Voer een 30 km/h-zone in
  • Voeg drempels toe op de weg
  • Verbreed de weg
  • Maak een kruispunt met verkeerslichten op de kruising Sprengenweg/Prinses Beatrixlaan/Koning Lodewijklaan

Vervolg
Helaas is nog niet te zeggen wanneer we de verkeersveiligheid van met name het eerste en smalste stuk van de weg (van Badhuisweg tot Bartelsweg) kunnen aanpakken. Wegonderhoud en wegaanpassingen zijn behoorlijk kostbaar en worden lang van te voren ingepland.

Op dit moment is alleen het wegonderhoud ingepland van het stuk Sprengenweg tussen Bartelsweg en Prinses Beatrixlaan. Dit staat gepland voor tweede helft 2021 en hangt samen met de afronding van alle werkzaamheden op en rondom de Julianalocatie, waar volop gebouwd is en wordt.

Het streven is om, als op dat stuk Sprengenweg wegonderhoud plaats gaat vinden, dan meteen te kijken wat er mogelijk is om op dat stuk de verkeersveiligheid te vergroten. Want het combineren van werkzaamheden is natuurlijk altijd het meest efficiënt en levert ook minder overlast op dan twee keer met dezelfde weg aan de slag gaan.

Met de uitkomsten van de enquête doen we ondertussen ook nader onderzoek naar de mogelijke verbeteringen op het stuk tussen Badhuisweg en Bartelsweg. Dat leidt uiteindelijk tot een plan van aanpak en dat plan moet dan nog worden ingepland, zowel qua tijd als qua financiën.