vrijdag, mei 24Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Zuiderpark wordt nog leuker, samen met bewoners

Foto: Zuiderpark Apeldoorn (facebook)

In de afgelopen jaren is het Zuiderpark al een stuk verbeterd. De waterspeelplaats, de Kayersbeek en de nieuwe omheinde hondenuitlaatplaats maken het voor veel mensen al een stuk leuker om naar het park te gaan. Maar het kan nog beter. De vragenlijst die de gemeente Apeldoorn afgelopen najaar verspreidde, heeft nieuwe verbeterpunten opgeleverd én veel betrokken bewoners die graag actief willen meedenken. Samen gaan we aan de slag.

Betrokken
Afgelopen najaar heeft de gemeente een enquête gehouden onder directe omwonenden van het Zuiderpark. Zo’n 2700 huishoudens kregen de vragenlijst in hun brievenbus. Zo’n 525 mensen hebben de enquête ingevuld. Dat is 20%. Daar zijn we erg blij mee, want daarmee krijgen we een goed beeld van hoe mensen denken over het park. Veel mensen hebben er ook specifieke opmerkingen bij geschreven, waar we echt wat mee kunnen. Ook is er een grote groep mensen die aangeeft actief betrokken te willen worden bij de plannen. Omwonenden hebben duidelijk een band met het park!

Waar bent u blij mee?
Bijna alle direct omwonenden kennen het park en bezoeken het wel eens; van één keer per jaar tot drie keer per dag. Het park wordt vooral gebruikt om te wandelen, een hond uit te laten of om kinderen te laten spelen. De waterspeeltuin, de Kayersbeek en de honden uitlaatplaats zijn met veel enthousiasme ontvangen. Voor hardlopen en fitnessen wordt het park minder gebruikt, net als voor picknicken en barbecueën. Dit laatste blijkt vooral te komen doordat niet bekend is dat dit in het park mag.

Minder blij met…
Een veel geuite klacht is het gebrek aan bankjes. Mensen willen even kunnen zitten bij hun bezoek aan het park. Daarnaast wordt overlast ervaren van hondenpoep en loslopende honden buiten de aangewezen honden uitlaatplaatsen. Een grote groep mensen vindt het jammer dat er een fietsverbod in het park is, maar anderen storen zich juist weer aan het feit dat er desondanks toch gefietst wordt. Tot slot wordt de Marchantstraat als een grote hindernis ervaren in het gebruik van de verschillende delen van het park.

Wat zijn de wensen?
Het aanbrengen van meer beplanting, het organiseren van meer activiteiten en bijvoorbeeld een wandelpad langs de beek is een veel uitgesproken wens. Naast meer zitmogelijkheden is er behoefte aan meer prullenbakken en betere verlichting, vooral bij de ontmoetingsplekken zoals de hondenspeelweide en speelplekken.

Hoe ziet het ideale Zuiderpark eruit?
We vroegen mensen ook naar hoe hun ideale park eruit zou zien. Mensen willen vooral een park met sport- en spelvoorzieningen waar je actief kunt zijn, of een park met ruimte voor educatie. Ook van een moestuin of de mogelijkheid van het aanplanten van fruitbomen worden veel mensen enthousiast.

Bewoners aan zet
Een aantal omwonenden neemt het voortouw om samen met buurtgenoten gewenste plekken voor banken, picknickbanken en prullenbakken voor te stellen. Het is de bedoeling deze aanvullingen voor de zomer te plaatsen.