maandag, juli 22Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Wegwerkzaamheden Laan van Erica

Foto: Peter Lous (Mediabank Apeldoorn Marketing)

We realiseren ons dat iedereen zich op dit moment bezig houdt met het coronavirus. Ook de gemeente is hier volop mee bezig. We roepen iedereen op om zoveel mogelijk thuis te blijven. Toch zijn er ook medewerkers van de gemeente aan het werk. Dat is ook nodig. Hoe zit dat precies? We kijken goed naar wat noodzakelijk is om te doen. Onderhoud van wegen, het vuilnis ophalen, dat werk moet doorgaan. Maar ook het kappen en verplaatsen van bomen, zoals bijvoorbeeld ter voorbereiding op de verbreding van de Laan van Erica.

Deze zomer passen we een deel van de Laan van Erica aan. Vanaf de Voorwaarts tot aan het spoor krijgt de weg een andere inrichting. Toenemende drukte bij de winkels aan de Voorwaarts, de komst van de bouwmarkt Hornbach, evenementen in Omnisport én de uitbreiding van de wijk Groot Zonnehoeve maakt dat er steeds meer verkeer komt in dit gedeelte van Apeldoorn.

Wat gaat er gebeuren?
Om de veiligheid en de doorstroming te verbeteren, gaan we de kruisingen anders indelen en ruimte maken voor meer rijstroken. De toegang naar de winkels en Omnisport komt op een iets andere plek te liggen. Ook de kruising naar Groot Zonnehoeve gaan we vergroten en uitbreiden. Op beide kruisingen komen verkeerslichten. Het eerste deel van de Laan van Erica is vijf jaar geleden tijdens de reconstructie van de Zutphensestraat al verbreed, de werkzaamheden die we dit jaar doen sluiten daarop aan. Op het complex de Voorwaarts leggen we ook extra parkeerplaatsen aan.

Wanneer vindt dit plaats?
De voorbereidende werkzaamheden vinden plaats in de periode van maart tot juni 2020. Vanaf begin juni 2020 starten de wegwerkzaamheden aan de Laan van Erica. Rond die periode start overigens ook de bouw van de Hornbach op de plek van de Americahal. Rond januari 2021 zijn de werkzaamheden aan de weg afgerond. De extra parkeergelegenheid moet in mei 2021 klaar zijn.

Overlast beperken
De Laan van Erica is een belangrijk en druk begaanbaar deel van de Apeldoornse ring. De weg blijft toegankelijk in twee richtingen. Ook de Voorwaarts blijft tijdens de hele periode bereikbaar. De Groene Voorwaarts blijft ook vrijwel altijd bereikbaar, maar het kan zijn dat het nodig is deze kruising bij Groot Zonnehoeve voor korte tijd af te sluiten voor het verkeer. Als dit zo is, zal dit niet langer dan een week duren.

Voorbereidingen en planning

  • Aan de Laan van Erica moeten we bomen kappen om ruimte te maken voor de verbreding van de weg. Hiervoor in de plaats planten we later in ditzelfde gebied weer bomen terug. Ook krijgen zestien bomen een andere plek in onze gemeente (maart-april 2020).
  • Tussen de Groene Voorwaarts en het spoor aan de kant van Groot Zonnehoeve wordt nu al grondwerk verricht. We verbreden daar de berm  om kabels en leidingen te kunnen leggen voordat de wegwerkzaamheden beginnen (maart 2020).
  • Nutsbedrijven gaan kabels en leidingen aanleggen tussen april en juni 2020.
  • Start van de wegwerkzaamheden Laan van Erica staat gepland voor juni 2020. De werkvolgorde is nog niet bekend, dat is afhankelijk van de aannemer die het werk gaat doen. De aannemer wordt in mei 2020 bekend. Wel moet de Laan van Erica met de ontsluiting naar de Voorwaarts in januari 2021 klaar zijn.
  • In het voorjaar van 2020 start ook de bouw van de Hornbach.
  • De extra parkeerplaatsen moeten in mei 2021 klaar zijn.