woensdag, november 29Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Voorbereidingen Plein van de Stad in volle gang

Ruim 2 jaar na de grote verkiezingen zijn de voorbereidingen voor het nieuwe Plein van de Stad achter de schermen in volle gang. De werkzaamheden starten op 1 oktober! Het winnende ontwerp met de markthal wordt gerealiseerd, er komen extra bomen en veiliger fietspad nabij de bushaltes. Om de markthal te plaatsen is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. In dit bericht leest u het laatste nieuws over de voorbereidingen.

Omdat het huidige bestemmingsplan geen bouwwerk zoals de markthal toestaat, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Vanaf 10 juni kunt u de voorgestelde wijziging op het bestemmingsplan inzien via apeldoorn.nl/pleinvandestad of via ruimtelijkeplannen.nl.

Meer bomen op het Plein van de Stad
Het winnende ontwerp is het afgelopen jaar verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Hierin is gekozen voor het toevoegen van extra bomen , zodat het nieuwe plein nog beter past bij de plannen voor het Stadspark van Apeldoorn. Met marktondernemers onderzoeken we de meest efficiënte indeling op het plein voor de weekmarkt op zaterdag. De ondergrondse fietsenstalling maakt plaats voor een bovengrondse stalling in de buurt van het Plein van de Stad. Naar een goede locatie wordt nu gezocht.

Aanpassing van fietspad langs bushaltes
In de huidige verkeerssituatie loopt het fietspad voor de bushalte langs. De bus en fietsers kruisen elkaar Tegelijk met de werkzaamheden aan het Plein van de Stad wordt deze verkeerssituatie verbeterd door het fietspad te verplaatsen achter de bushalte.

Werkzaamheden tot eind voorjaar 2022
De werkzaamheden aan het Plein van de Stad gaan impact hebben op bewoners en ondernemers rondom het plein, maar natuurlijk ook op bezoekers van de stad. Om overlast zo beperkt mogelijk te houden, gaan we in overleg met omwonenden en ondernemers. Bezoekers van de stad worden zo goed mogelijk langs de werkzaamheden geleid en horeca en winkels zullen zo goed mogelijk bereikbaar blijven. De werkzaamheden zijn eind voorjaar 2022 klaar.

Weekmarkt naar Hofstraat/Kanaalstraat
De markt zal tijdens de werkzaamheden verplaatst worden naar het gebied Hofstraat/Kanaalstraat. Dit is de standaard locatie waar de markt naar uitwijkt als het Marktplein niet beschikbaar is. Over de details rondom de verplaatsing wordt voor de zomervakantie contact opgenomen met ondernemers en bewoners in de omgeving van de Hofstraat/Kanaalstraat.