maandag, september 25Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Unieke samenwerking op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling in Apeldoorn

Foto: Freepik

De zes grote partijen in Apeldoorn die zich bezighouden met maatschappelijke ontwikkeling gaan hun samenwerking intensiveren. Afdeling Beheer en Onderhoud van de Gemeente Apeldoorn, ROC Aventus, Circulus, Foenix, Accres en Werkleerbedrijf Lucrato leggen deze samenwerking officieel vast op maandag 11 juli door het gezamenlijk ondertekenen van een intentieverklaring.

Deze partijen komen elkaar op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling al vaak tegen. Het verbinden van kennis en het delen van good practices is al vanzelfsprekend. Daarnaast wordt nu nog meer gekeken hoe in gezamenlijkheid kan worden bijgedragen aan de maatschappelijke ontwikkeling van inwoners van Apeldoorn, van jongeren met een licht verstandelijke beperking, voortijdige schoolverlaters, tot ouderen met ondersteuningsvragen.

Simple Switchen
Een voorbeeld is het thema ‘Simple Switchen’. Dit fungeert voor inwoners als springplank én vangnet als er tijdelijk geen betaalde werkzaamheden kunnen worden verricht. De zes partijen dragen gezamenlijk zorg voor passend werk. Daarmee wordt voorzien in een werkaanbod waarbij iemand zich kan ontwikkelen, indien nodig tijdelijk een pas op de plaats kan maken of zelfs een stapje terug kan doen.

Er wordt geboden wat nodig is, vaak even, en soms structureel. Zo kunnen inwoners in een kwetsbare positie altijd op onze organisaties rekenen. Het is voor inwoners dan ook bijzonder prettig te ervaren dat wij als partners graag samenwerken aan dezelfde opgaven in het belang van een inclusieve samenleving.”, aldus Gerrie van Sunder, algemeen directeur Werkleerbedrijf Lucrato.