donderdag, december 7Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Uitnodiging voor webinar op vrijdag 19 februari over risico’s van bollenteelt.

Foto: Pixabay

De Partij voor de Dieren nodigt u graag uit om op 19 februari online mee te praten  over de gevolgen van de oprukkende bollenteelt in onze leefomgeving,  welke stappen ondernomen zijn en wat we kunnen doen om het tij te keren.

In Apeldoorn neemt de bollenteelt toe en daarmee ook de lokale onrust. Door het vele spuiten met gif en de enorme hoeveelheden water die nodig zijn voor de teelt van onder meer gladiolen en lelies wordt gevreesd voor desastreuze gevolgen voor de natuur én de gezondheid van de direct omwonenden en (huis)dieren. Ook natuurorganisaties zijn zeer bezorgd. In Wenum Wiesel zijn metingen uitgevoerd op een bollenveld om de risico’s in kaart te brengen.

De Partij voor de Dieren deelt deze zorgen en daarom organiseren we op vrijdag 19 februari vanaf 20.00 uur een webinar over dit onderwerp. We doen dit met medewerking van:

  • Meten=Weten
  • Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn
  • Wenum Wiesel gifvrij
  • Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen

De insteek van deze avond is om elkaar te informeren en te bespreken wat de stand van zaken is. Wat is er tot nu toe ondernomen en wat is de uitslag van de metingen die gedaan zijn in Wenum Wiesel? Samen gaan we onderzoeken hoe we de bollenteelt een halt kunnen toeroepen.

Doet u mee?
Meld u dan nu aan voor deze webinar op pvdd@apeldoorn.nl.  Na aanmelding ontvangt u een link voor deelname.