zondag, september 24Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Tag: theatergroep WirWar

CVA Zorgketen organiseert voorstelling ‘Ik pas’ van theatergroep WirWar

CVA Zorgketen organiseert voorstelling ‘Ik pas’ van theatergroep WirWar

Algemeen
Na het succes van vorig jaar, organiseert de CVA zorgketen regio Apeldoorn en Zutphen ook dit jaar een theatervoorstelling door theatergroep WirWar. Deze nieuwe voorstelling ‘Ik pas!’ vindt plaats op woensdagavond 13 september 2023 in de Altioszaal van theater Orpheus in Apeldoorn. De voorstelling is speciaal voor mensen die een beroerte hebben gehad of een niet aangeboren hersenaandoening hebben, hun naasten en mantelzorgers, én ook voor zorgprofessionals die werken met deze doelgroep. Aanmelden voor de voorstelling is verplicht en kan via het online aanmeldformulier in de webagenda van 13 september op: www.gelreziekenhuizen.nl/over-ons/agenda/. Heeft u geen of moeite met internet? Meldt u zich dan telefonisch aan via 055 – 581 8181 en vraag doorverbinding naar afdeling Communicati...
Regionale CVA Zorgketen vraagt aandacht voor Dag van de Beroerte

Regionale CVA Zorgketen vraagt aandacht voor Dag van de Beroerte

Gezondheid
Vandaag op dinsdag 9 mei 2023 is het de Europese Dag van de Beroerte. Rond deze datum wordt landelijk en internationaal aandacht gevraagd voor het herkennen van een beroerte en wat u moet doen wanneer u of iemand in uw omgeving plotseling één van de verschijnselen van een beroerte heeft. Ook wordt aandacht gegeven aan hoe u het risico op het krijgen van een beroerte kunt verlagen. Beroerte is de verzamelnaam voor een TIA, herseninfarct en hersenbloeding. De medische term is Cerebrovasculair Accident (CVA). Ieder jaar krijgen zo’n 40.000 mensen in Nederland een CVA. Dat zijn ongeveer 110 mensen per dag. Gezond leven en signalen van een beroerte herkennen Een beroerte kan veel oorzaken hebben: een te hoge bloeddruk, een te hoog cholesterolgehalte, suikerziekte (Diabetes), overgewi...
Instroomgroep Theater WirWar voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel

Instroomgroep Theater WirWar voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel

Cultuur
Vanwege het succes van theatergroep WirWar, een theatergroep voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), wordt in het seizoen 2022 / 2023 gestart met een tweede theatergroep voor mensen met NAH. De docenten van deze tweede groep zijn zelf ervaren spelers met (N)AH. Ze spelen met veel plezier in de eerste WirWar groep en vinden het heel leuk om de tweede groep te gaan leiden. Zijzelf worden hierin begeleid door ervaren theaterdocent Aad van der Waal. De instroomgroep gaat van start op vrijdag 30 september in het cursushuis van GIGANT. Missie/visie/doelstelling De spelers van Wirwar bezitten unieke ervaringsdeskundigheid op het gebied van aangeboren of niet aangeboren hersenletsel. Deze deskundigheid wordt ingezet om in theatervoorstellingen te vertellen over hersenletsel zod...
Theatervoorstelling van WirWar in Gelre vanwege Dag van de Beroerte

Theatervoorstelling van WirWar in Gelre vanwege Dag van de Beroerte

Gezondheid
De CVA zorgketen regio Apeldoorn en Zutphen organiseert rond de Europese Dag van de Beroerte een theatervoorstelling door theatergroep WirWar, speciaal voor mensen die een CVA hebben gehad en hun naasten. Theatergroep WirWar is een groep spelers met (niet) aangeboren hersenletsel/(N)AH. Ook een beroerte (CVA) valt onder een niet aangeboren hersenletsel. De spelers van theatergroep WirWar vertellen in deze voorstelling over hun ervaringen. Op ontroerende, confronterende en humoristische wijze laten zij zien hoe hun leven met hersenletsel er uit ziet. Door de voorstelling ontstaat ruimte voor begrip en (h)erkenning. Deze voorstelling ‘De Hoofdzaak’ vindt plaats op woensdagavond 11 mei 2022 en deelname is gratis. Vanaf 19.00 uur is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee. De b...