maandag, maart 4Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

[Video] Apeldoorners ontvangen aanslag gemeentebelastingen

Foto: Beeldbank Apeldoorn

Inwoners van gemeente Apeldoorn ontvangen de aanslag van de gemeentebelastingen digitaal of per post. De eindafrekening is dit jaar hoger dan voorgaande jaren, onder andere door een stijging van de afvalstoffenheffing. Daarnaast heeft de gemeente te maken met grote tekorten. Bezuinigen én de OZB verhogen is daarom ook noodzakelijk.

Oorzaken bezuiniging en verhoging OZB
De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de tekorten op maatschappelijke ondersteuning (wmo) en jeugdhulp. Als we nu niets ondernemen, dan lopen deze tekorten nog hoger op. De gemeente gaf eerder toelichting hierop.

Hoe zit het met de afvalstoffenheffing?
Ook de afvalstoffenheffing is verhoogd. We begrijpen dat dit vragen oproept. We zijn immers flink afval aan het scheiden met elkaar en boeken hier goede resultaten mee. Het voelt voor velen daarom tegenstrijdig dat de heffingen juist omhóóg gaan. De belangrijkste redenen voor deze verhoging zijn:

  • Het verwerken en inzamelen van afval is duurder geworden
  • Als gemeente moeten we meer belasting betalen aan het Rijk
  • We kunnen geen korting meer geven op de eindafrekening, iets dat we voorgaande jaren wél deden

Belangrijk om te weten: het tarief is opgedeeld in een vast (voor iedereen gelijk) en variabel tarief. Dit variabele tarief houdt u lager als u goed uw afval scheidt. Op deze pagina leest u meer informatie over de stijging van de afvalstoffenheffing. Voor inhoudelijke vragen over uw aanslag kunt u terecht op de website van Tribuut.