zondag, juli 14Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Start immunotherapie in Gelre ziekenhuizen

Foto: Oncologieverpleegkundige sluit infuus met immunotherapie aan bij patiënt Gelre ziekenhuizen
Bron: Medische Fotografie Gelre ziekenhuizen

Voor een toenemend aantal soorten kanker geeft immunotherapie goede resultaten. Daarom zal deze therapie steeds vaker een onderdeel vormen van de behandeling. Gelre ziekenhuizen Apeldoorn en Zutphen zijn gestart met aanbieden van immunotherapie aan patiënten met een bepaalde vorm van longkanker.

Wat is immunotherapie?
“Immunotherapie is een behandeling die erop gericht is om het eigen afweersysteem beter in staat te stellen om kankercellen te vernietigen”, vertelt longarts Niels Pronk. “Deze therapie is geschikt voor een selecte groep patiënten. In het multidisciplinaire behandelteam kijken we telkens welke patiënten hiervoor in aanmerking kunnen komen. Immunotherapie kan worden gebruikt bij uitgezaaide kanker (palliatief), maar wordt ook als aanvullende behandeling na een operatie of bestraling ingezet om de kans op genezing te vergroten (curatief).”

De behandeling bestaat uit een kortdurend infuus dat periodiek in het ziekenhuis gegeven wordt. Omdat deze therapie soms 2 jaar lang om de 14 dagen gegeven wordt, onderzoekt Gelre ziekenhuizen ook de mogelijkheid om deze behandeling thuis te kunnen aanbieden. De behandeling kent net als chemotherapie kans op diverse bijwerkingen waarbij het nodig is dat de patiënt 24 uur per dag contact kan opnemen met het ziekenhuis als deze optreden. Vandaar dat er een heel behandelteam om de patiënt staat om optimale zorg te bieden.

Uitbreiding naar andere kankersoorten
“Om in het Gelre Oncologisch Centrum immunotherapie aan te kunnen bieden moet Gelre ziekenhuizen aan veel verschillende eisen voldoen,” vult internist-oncoloog Sieneke Hiddink aan. “Met de projectgroep immunotherapie waarin veel specialismen en afdelingen vertegenwoordigd zijn, werken we hieraan. Waar nodig vindt overleg plaats met het AvL of Amsterdam UMC, ziekenhuizen waarmee we samenwerken. Door deelname aan oncologische studies wordt ervaring opgedaan bij de behandeling met immunotherapie bij andere vormen van kanker. Hopelijk kunnen in de toekomst dan meerdere vormen van kanker in Gelre ziekenhuizen met immunotherapie behandeld worden. Kortom, we werken ernaar toe om een gespecialiseerd immunotherapiecentrum te worden.”