zondag, juli 14Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Project verkeersontsluiting Zevenhuizen/Zuidbroek stilgelegd vanwege stikstof

Foto: pixabay

Een project gericht op het verbeteren van de verkeersontsluiting van de wijken Zevenhuizen en Zuidbroek en het tegengaan van sluipverkeer is helaas noodgedwongen stilgelegd vanwege de aangescherpte stikstofregelgeving. Voor dit project zijn eind 2019 een aantal ontwerpbesluiten genomen. In de plannen creëert de gemeente in feite drie hoofdentrees (‘voordeuren’) voor deze wijken.

Door de besluiten en geplande maatregelen komt er niet méér verkeer, maar gaat verkeer wel anders rijden. Meer rond de wijken in plaats van er doorheen. De gemeente en ook veel inwoners vinden dat verkeerstechnisch gezien een positieve ontwikkeling, maar het stikstofonderzoek toont aan dat niet uit te sluiten is dat deze verplaatsing van verkeersstromen effect zal hebben op de Veluwe.

Voorlopig stilgelegd
De huidige (landelijke) regelgeving is op dit moment zodanig dat de gemeente daardoor op dit moment geen uitzicht hebben op het kunnen realiseren van deze maatregelen. De wetgeving wordt op dit moment door de landelijke overheid aangepast, maar het is nog niet te voorspellen wanneer dit meer ruimte biedt. Om deze reden heeft het college moeten besluiten om de procedure voorlopig te stoppen.

Het uitgangspunt blijft dat de plannen gerealiseerd gaan worden. Op het moment dat meer duidelijkheid bestaat over de nieuwe stikstofwetgeving, zal de procedure opnieuw opstarten worden en dit ook bekend worden gemaakt in beide wijken.

Meer informatie
Op de pagina over dit project leest u meer en vindt u ook alle informatie over de geplande maatregelen. Via deze pagina zal de gemeente ook periodiek melden of er al meer zicht komt op aanpassing van de regelgeving of een andere oplossing voor het ontstane knelpunt.