dinsdag, april 23Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

GB-Apeldoorn introduceert nieuw inspraakmodel

Foto: GB Apeldoorn

De onafhankelijke politieke partij GB Apeldoorn (GemeenteBelangen) heeft een compleet nieuw inspraakmodel voor alle inwoners opgezet. Ongeacht hun politieke voorkeur!

Inspraak werkt onvoldoende
“Wij horen keer op keer dat inwoners niet veel opschieten met de inspraakprocedures van de gemeente, omdat ze het idee hebben dat de besluiten al genomen werden”, zegt GB-fractievoorzitter Antoon Huigens.

“De ene keer gaat het om de onverwachte plaatsing van een 5G-mast, een buurman die ineens toestemming krijgt om een oprit aan te leggen en dan weer om overlast in een van de Apeldoornse parken. Wat we vaak horen is dat er formeel wel een inspraakproces bestaat, maar de inspraak als mosterd na de maaltijd komt. De besluitvorming is dan al in een zo ver gevorderd stadium dat echt iets veranderen niet meer lukt. Wij moeten als Apeldoorn een volgende stap zetten naar betere participatie, wat betekent dat inwoners eerder betrokken moeten worden. Om het College te laten zien dat dit anders en beter kan, gaan wij als GB hierin voorop”.

Beginnen in woonkamers
Partijvoorzitter Michiel van Asselt: “We hebben recent de partij van binnenuit gemoderniseerd. Duidelijk werd wederom dat open communicatie en samenwerking tussen inwoners, raadsfractie en partijbestuur essentieel is voor actieve inspraak en politieke betrokkenheid. Op die open communicatie en samenwerking zetten wij nu, na eerdere goedkeuring door de ALV, maximaal in. Zodat politiek en inwoners geen vreemden meer van elkaar zijn, maar elkaar vínden. Het heeft veel weg van een community.

Bestuurslid Jeffrey Leichel heeft hiervoor een nieuw inspraakmodel ontwikkeld, dat we met elkaar verder hebben uitgewerkt en vormgegeven. Belangrijk daarbij is dat het proces begint in woonkamers, zoals wij dat noemen. Dus de inwoners worden zo snel mogelijk betrokken bij nieuwe ontwikkelingen. Of ze brengen die zelf aan”.

Het Participatiemodel
Het GB-participatiemodel bestaat uit een ParticipatiePool waarvoor iedere inwoner van Apeldoorn zich gratis kan aanmelden. Deelnemers hoeven niet lid van GB te zijn om mee te doen. Iedereen is welkom.

Daarnaast heeft GB een aantal duidelijk herkenbare aandachtsgebieden (domeinen) opgezet om alle activiteiten logisch te verdelen. Dat zijn de domeinen Wonen, Welzijn, Zorg, Financiën, Politiek en Bedrijven geworden.

Vervolgens zijn de activiteiten uit de nieuwe ambtelijke structuur van de gemeente, die per 1-1-2021 actief is geworden, ondergebracht in de domeinen om zo goed mogelijk aansluiting daarbij te vinden. Inwoners die zich aanmelden voor de ParticipatiePool geven aan in welke domeinen ze zijn geïnteresseerd en welke kennis en vaardigheden ze kunnen aanbieden.

Alles samenbrengen
Elk domein kent een coördinator. En bij elk domein is ook een vast GB-bestuurslid en GB-fractielid betrokken. Daarmee wordt bereikt dat projecten die worden ingebracht door participanten, de raadsfractie of het partijbestuur, direct ook bij iedereen bekend zijn.

Vervolgens is het aan de coördinatoren om teams te bouwen rondom projecten binnen de domeinen. Zodra een project is afgerond wordt het team weer ontbonden. Het grote voordeel van dit systeem is dat participanten in de pool zelf kunnen bepalen hoeveel tijd ze wanneer ergens in steken en in welke projecten ze dat doen. Het werkt volledig op basis van vrijwilligheid.

Communicatie
Via een speciaal hiervoor opgezette nieuwsbrief worden de groepen participanten, partijbestuur en raadsfractie op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. Via de bestaande partijstructuur worden actiematerialen en de externe communicatie via persberichten en social media verzorgd.

Oproep
Antoon Huigens: “Nu alles staat en de eerste inwoners zich al hebben aangemeld voor de ParticipatiePool is het tijd om dit nieuwe inspraakmodel verder bekend te maken.
We roepen daarom alle inwoners van Apeldoorn op om een bezoek te brengen aan onze website om er meer over te lezen. Onder de naam ‘Samen Apeldoorn Mooier Maken‘ wordt het nieuwe GB-inspraakmodel verder uitgedragen.

Op de website van GB Apeldoorn is hiervoor een aparte pagina opgezet met een verdere uitleg. Ook kunnen geïnteresseerden zich hier direct aanmelden”