donderdag, september 21Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Ook in Gelderland grote verschillen in premie autoverzekering

Foto: shutterstock

Het afsluiten van een WA-autoverzekering is verplicht voor autobezitters. De hoogte van de premie is afhankelijk van een meerdere zaken, zoals de auto, de leeftijd van de bestuurder en het aantal opgebouwde schadevrije jaren. Maar ook de woonplaats vormt een belangrijke factor binnen de hoogte van de autoverzekeringspremie. Ook binnen de provincie Gelderland zijn de verschillen in premie groot. Waarom zijn deze verschillen zo groot?

Risicobepaling verzekeraar
Om de premie te berekenen, neemt de verzekeraar altijd het risico op schade als uitgangspunt. Hoe hoger het risico, hoe hoger de premie. Bij het bereken van de premie van een autoverzekering zijn er verschillende risicofactoren. Zo is het risico op claims van beginnende bestuurders altijd hoger dan voor bestuurders die al jaren schadevrij rijden.

Ook de auto zelf vormt een risicofactor; een nieuwe auto veroorzaakt bij schade een hogere kostenpost dan een auto op leeftijd. Ook de woonplaats is een belangrijke factor. De hoe meer verkeer in een bepaalde regio, des te groter de kans op een schade. Het aantal claims uit het verleden is ook een belangrijke factor. Als er relatief veel schades geclaimd worden in een bepaalde plaats, is daarmee de kans groot dat de premie voor autobezitters die daar wonen; zal stijgen. Autoverzekeraars vergelijken is daarom ook belangrijk.

Premieverschillen in Gelderland
Vergeleken met andere provincies, is Gelderland een provincie met relatief veel auto’s. Cijfers van afgelopen jaar laten zien dat er in Gelderland zo’n 1.031.386 auto’s geregistreerd staan. Over het algemeen geldt dat in grote steden, zoals Apeldoorn meer schades worden gereden. In de kleinere steden en dorpen is dit vanzelfsprekend minder aan de orde, en valt de premie daardoor (vaak) gunstiger uit.

Op basis van het aantal auto’s in Gelderland zou je daarom kunnen zeggen dat de premies relatief hoog moeten uitvallen. Maar ook zijn er uitzonderingen. Gelderland kent natuurlijk ook rustiger gebieden waar, historisch gezien, veel is ingebroken in auto’s en/of veel auto’s zijn gestolen.

Altijd vergelijken bij verhuizing
Dat de premie voor een autoverzekering per woonplaats sterk kan verschillen, betekent ook dat je een andere premie zult betalen als je verhuist. Het advies is daarom om bij een verhuizing altijd je autoverzekering te vergelijken. Wellicht zijn er andere verzekeraars die op je nieuwe postcode een voordeliger aanbod kunnen doen. Ook voor andere veranderingen, zoals een gezinssituatie of een verblijf in het buitenland, is het algemene advies om altijd je autoverzekeringen te vergelijken.