zondag, juli 14Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Marktstraat/Beekstraat en pand Leger des Heils onder handen

Apeldoorn – Bestuurlijk moment m.b.t. de beschikking subsidie Steengoed. Die wordt benut voor de Marktstraat/Beekstraat. Foto Rob Voss

Gemeente Apeldoorn werkt al lange tijd aan het verbeteren van de kwaliteit en duurzaamheid van  de binnenstad. Samen met de provincie Gelderland en het Waterschap Vallei en Veluwe worden de Marktstraat/Beekstraat en het pand van Leger des Heils onder handen genomen. Met gezamenlijke inzet van kennis, expertise en geld wordt de openbare ruimte op die plekken heringericht.

Klimaatstraat
De gemeente Apeldoorn, provincie Gelderland en het waterschap dragen allemaal bij aan het herinrichten en duurzamer maken van de binnenstad. Dit is nodig om de effecten van bijvoorbeeld klimaatverandering
op te vangen en ervoor te zorgen dat bij hevige regenval het water goed afgevoerd kan worden. Dat gebeurt onder ander door het vergroenen van gevels, opvangen van regenwater en het afkoppelen de regenwaterafvoer van de panden. Deze ‘klimaatstraat’ wordt een voorbeeld van de mogelijkheden voor klimaatadaptatie.

Nieuwe invulling en oude luister
De gemeente werkt ook samen met eigenaren van panden om de binnenstad mooier en duurzamer te maken. Zo ook bij het voormalige pand van het Leger des Heils, om deze in oude luister te herstellen.  De provincie draagt hieraan bij door inzet van kennis, expertise en met subsidie uit de regeling Steengoed Benutten. Steengoed Benutten  is een programma dat de provincie speciaal heeft opgezet om het mogelijk te maken leegstaande of vervallen plekken in dorpen en steden een nieuwe invulling te geven.

Subsidie
Voor het project heeft de provincie Gelderland subsidie verleend: voor de herinrichting van de Marktstraat/Beekstraat en transformatie van het voormalige markante pand van het Leger des Heils
totaal € 500.000,-.