zondag, juni 16Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Gemeenteraadslid Dennis Russchen kondigt aftreden aan

Foto: D66 Apeldoorn

D66 Apeldoorn maakt bekend dat Dennis Russchen heeft besloten zijn functie als gemeenteraadslid per 19 september 2019 neer te leggen. Na 5,5 jaar in de gemeenteraad van Apeldoorn te hebben gezeten, wil hij graag meer tijd en ruimte creëeren voor andere zaken. 

Russchen is vice-fractievoorzitter en vice-voorzitter van de rekenkamercommissie en was voorheen voorzitter van de raadswerkgroep windenergie. Als raadslid diende hij onder meer – door de raad aangenomen – moties in om van Apeldoorn een fair trade gemeente te maken, trouwen in de eigen tuin mogelijk te maken en monumenten te verduurzamen.

Russchen: “Ik ben dankbaar voor de periode waarin ik als volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad van Apeldoorn aan de slag mocht. Sinds ik mij verkiesbaar stelde ben ik vader geworden en binnenkort verwachten we zelfs ons tweede kindje. De combinatie met daarnaast een fulltimebaan, maakt dat ik keuzes heb moeten maken. Ik vind het jammer dat mijn politieke loopbaan nu tot een einde komt, maar ik ben trots op hetgeen ik in de politiek heb bereikt.

Fractievoorzitter Maarten van Vierssen reageert op de beslissing van Russchen. Van Vierssen: “Hier heb ik buikpijn van en tegelijk begrijp ik zijn keuze. Ik zal zijn dossierkennis, de scherpte in het debat en de humor van Dennis missen. Als vice-fractievoorzitter heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de opbouw van de fractie en het partijprogramma. Met het vertrek van Dennis gaat een goed raadslid, een fijne collega en goed bestuurder van Apeldoorn verloren. Ik zal hem missen”.

Het bestuur van D66 Apeldoorn respecteert de keuze van Russchen en betreurt dat hij de politiek verlaat. Bestuursvoorzitter Bart Schudel: “Voor D66 is het een groot verlies. Ik heb wat dubbele gevoelens in deze. Ik betreur dat een gekozen volksvertegenwoordiger halverwege zijn mandaat zijn plek gaat afstaan maar ik weet dat Dennis hier mee geworsteld heeft en zeer weloverwogen tot deze stap is gekomen. Daar heb ik dan ook veel  respect voor en het geeft nogmaals aan hoe veel tijd en inzet er gemoeid is met het raadslidmaatschap. De fractie is gelukkig veerkrachtig genoeg om door te gaan op de weg die is ingeslagen en weet zich in deze gesteund door de afdeling. Wij wensen Dennis heel veel geluk in de rest van zijn carrière.”