dinsdag, april 23Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Gemeente leert van Plein van de Stad

Foto: Beeldbank Apeldoorn

Voortaan gaat de gemeente Apeldoorn veel strakker zitten op de financiële risico’s bij projecten. Ook gaan ze alle binnenstadprojecten opnieuw doorrekenen. Dat betekent dat er nog niet begonnen wordt nieuwe ‘losse’ projecten in de binnenstad.

Dat is in het kort de aanpak van de gemeente naar aanleiding van budgetoverschrijdingen bij het project Plein van de Stad.
Begin februari spreekt de gemeenteraad naar verwachting over de lessen die de gemeente leert uit het project. De mogelijke financiële risico’s en het beheersen daarvan, krijgen meer aandacht in het procesmatig werken bij grote projecten. Daar komt het samengevat op neer, vertelt wethouder Jeroen Joon van personeel en organisatie: “Het zijn harde lessen. Tegelijkertijd ben ik blij dat we hier nu zoveel aandacht aan schenken. We gaan dingen echt anders doen, door de gehele organisatie. Het gaat ons helpen om bij complexe en risicovolle projecten grote tegenvallers te voorkomen. Dat moet, want het is onze taak om met gemeenschapsgeld het beste te doen voor de stad. Incidenten zoals die met het Plein van de Stad in het afgelopen jaar, horen daar wat ons betreft niet meer bij.”

Nooit de macht over alles
Wethouder Joon zet wel meteen een kanttekening bij de beheersbaarheid van de vele tientallen projecten, groot en klein, in onze gemeente. “Hoe strak we ook onze budgetten bewaken en alle risico’s willen beheersen, je hebt nooit de macht over alles. Kijk naar de stikstofproblematiek, die tal van bouwers, ontwikkelaars en ook ons als gemeente raakt. Zoiets kun je niet voorspellen. Kijk naar economische schommelingen, waardoor ondernemers dan weer wel, dan weer niet investeringen kunnen doen in samenwerking met ons. Of de stroom van aanvragen voor ondersteuning in het sociaal domein. Dat heb je niet allemaal in de hand. Onverwachte omstandigheden horen dus bij het leven. Maar het mag helder zijn dat we bij de gemeente continu werken aan onze structuur, beheer en cultuur waardoor alles wat je wél zelf in de hand hebt, echt staat als een huis.”

Projecten binnenstad: pas op de plaats
Het besluit van het college om niet enkele deelprojecten uit het pakket voor het Marktplein alvast uit te voeren, is een verandering ten opzichte van het eerdere voornemen. Want eind vorig jaar zaten we nog op het spoor van het naar voren halen van drie onderdelen voor de vernieuwing van het plein, waaronder een fietsenstalling. Wethouder binnenstadprojecten Maarten van Vierssen legt uit: “Van tegenvallers wordt een mens extra voorzichtig. Heb ik de situatie goed in beeld? In de binnenstad versterken veel ontwikkelingen elkaar. Daarom moet je aan de voorkant zekerheden inbouwen, voordat er nieuwe schoppen de grond in gaan. We gaan nu eerst alles goed opnieuw tegen het licht houden.”
Van Vierssen is zich ervan bewust dat dit besluit vragen oproept. “Wat iedereen natuurlijk wil weten is: wat komt er nu precies en wanneer? Met de gemeenteraad gaan we daarover in maart verder praten en daarbij bezien we het geheel van alle projecten gezamenlijk. De intentie is om vervolgens te benoemen welke ambities in ons stadscentrum we op welke manier willen waarmaken de komende tijd.”