woensdag, december 1Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Eerste acht scholen krijgen subsidie voor schoolplein toegekend

Foto: Gemeente Apeldoorn

Met een nieuwe subsidieregeling helpt de gemeente Apeldoornse scholen om hun schoolpleinen duurzamer en uitdagender te maken. Tot 1 mei konden scholen hun projectplan voor hun schoolplein indienen. Elf scholen dienden een ontwerp in en deze week hebben de eerste acht scholen te horen gekregen dat zij subsidie krijgen voor hun plein. Met de drie overige indieners gaat de gemeente het gesprek aan over verbetering van hun plan, zij krijgen de subsidie daarna mogelijk alsnog.

De scholen die de subsidie al toegewezen kregen zijn: Passe-Partout locatie centrum, De Diamant locatie Het Rooster, Willem van Oranje, De Ontdekking, De Zonnewende, locaties Ravelijn en Keerkring, De Eendracht en de Anne Frankschool.

Gezinsstad
Als gemeente zetten we ons in om van Apeldoorn een nog fijnere gezinsstad te maken. Daarom willen we kinderen zoveel mogelijk de kans geven om buiten te kunnen spelen. Buiten spelen is goed voor kinderen. Ze bewegen meer en komen in contact met de natuur. Omdat kinderen een groot deel van hun tijd op school doorbrengen, kunnen scholen hier een belangrijke rol in spelen. Daarnaast zijn schoolpleinen een belangrijke speelplek voor de buurt. Een voorwaarde voor de subsidie is dan ook dat het om pleinen gaat die na schooltijd in ieder geval tot 20.00 uur toegankelijk zijn voor buurtkinderen.

Groener en duurzamer
Scholen kunnen helpen om Apeldoorn nóg groener en duurzamer te maken. Want het gaat bij schoolpleinen vaak om grote oppervlaktes, die bij een andere inrichting kunnen helpen om ‘hittestress’ tegen te gaan (een stenige omgeving is warmer dan een groene omgeving), of juist regenwater beter af kunnen helpen voeren. Voorwaarde voor de subsidie was dan ook dat minimaal 50% van het plein een ‘natuurlijk karakter’ en onverhard moet zijn (groen, zand, boomsnippers etc). Door meer gras, bomen, bloemen en planten rondom school komen kinderen ook meer met natuur in contact. Een andere eis is dat scholen hun regenpijp afkoppelen van het riool, als ze dit nog niet hebben gedaan.

Ontwerpen
De ingediende plannen omvatten allerlei leuke, speelse en avontuurlijke elementen, zoals wadi’s voor het afgekoppelde regenwater waar ook volop in gespeeld kan worden via stapstenen of -paaltjes. Of gebiedjes die ingericht worden als een speel ‘jungle’ of ‘savanne’. En meerdere scholen hebben ook een soort buitenklas of tribune in hun ontwerp staan, om meer met buiteneducatie aan de slag te kunnen. En natuurlijk ontbreken de speel- en klauterconstructies niet.

Wethouder Nathan Stukker is trots op het resultaat: “onze ambities om Apeldoorn een nóg mooiere, fijnere gezinsstad te maken zijn best hoog en deze subsidieregeling helpt ons daarbij. Ik vind het geweldig om te zien met wat voor prachtige ontwerpen de scholen nu komen! Ik ben ervan overtuigd dat de leerlingen van deze scholen, én alle buurtkinderen en ouders, er heel veel profijt van gaan hebben en er ongelofelijk blij mee zullen zijn”.

Selectie
Het maximale subsidiebedrag per school is €64.000,00. Maximaal €4.000 euro ontwerpkosten en maximaal €60.000 voor realisatie en onderhoud. Diverse ambtenaren en ook kinderburgemeester Sibel bogen zich de afgelopen weken over de aanvragen. Ook de schoolbesturen kregen in het traject een rol in het voorselecteren van de scholen. De drie ingediende plannen waarover de gemeente nog in gesprek gaat met scholen voldeden onvoldoende aan de voorwaarden van de subsidieregeling. Insteek van de gemeente is om scholen te helpen om hun plannen zodanig aan te passen dat de gemeente de subsidie alsnog kan toekennen.

Nieuwe rondes
Eind dit jaar vindt een tussenevaluatie plaats: hoe is het traject verlopen en zijn er punten die we de volgende keer anders willen doen? Als de gemeenteraad de begroting van het programma Gezinsstad voor de komende jaren goedkeurt is er de komende drie jaar – dus in 2020, 2021 en 2022 – elk jaar budget beschikbaar om nog meer schoolpleinen aan te pakken.