zondag, juli 14Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

De gemeentelijke begroting is sluitend maar met veel onzekerheden

Foto: Rob Voss | Beeldbank Apeldoorn marketing

De begroting van de gemeente Apeldoorn zoals het college deze voorstelt aan de raad is voor 2021 en 2022 sluitend. Dit kan met een beperkt aantal bezuinigingen die de raad bij het financieel perspectief voor de zomer al heeft vastgesteld. Daarnaast hoeven de belastingen alleen met de inflatie verhoogd te worden.

Detlev Cziesso, wethouder financiën, is tevreden. “We hebben eerder dit jaar al aangegeven dat we het onwenselijk vonden om in deze tijd zwaar te bezuinigen en de belastingen te verhogen. Ik ben blij dat we nu ook kunnen laten zien dat het ook kan.”

Veel onzekerheid
Maar de wethouder waarschuwt ook. “Nog meer dan anders is deze begroting een momentopname. De wereld kan er met een tweede lockdown weer heel anders uitzien en ook dat zal gevolgen hebben voor ons huishoudboekje. We blijven de ontwikkelingen rondom het virus in elk geval nauwgezet volgen en zullen bijsturen wanneer nodig.”
Mede door deze onzekerheid heeft het college ervoor gekozen om voor de tekorten van 17 miljoen in 2023 en 25 miljoen in 2024 nog geen bezuinigingen door te voeren. “Het is momenteel al erg lastig voor ons om één jaar verder te kijken, laat staan vier jaar. Bovendien willen we niet in deze tijd zwaar gaan bezuinigen.” Maar dat betekent niet dat de gemeente niks gaat doen. “We zullen de komende tijd gebruiken om te kijken aan welke knoppen we nog kunnen draaien en dan zal volgend jaar daarover een debat volgen.” De nog met de raad te bespreken visie op Apeldoorn 2040 is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Investeringen
De gemeente blijft ondanks de onzekerheden wel investeren om de lokale economie te stimuleren. De gemeente zet dan ook de bestaande investeringsagenda van ruim honderd miljoen euro door. Uit deze pot wordt onder andere de tunnel onder de Laan van Osseveld betaald. “Daarnaast gaan we naar aanleiding van een motie vanuit de raad tot wel 2.5 miljoen investeren in de vergroening van de binnenstad. We gaan daarbij proberen om de lokale ondernemers zoveel mogelijk te laten profiteren.”

Sociaal domein
Zonder corona had de gemeente al te kampen met forse tekorten in het sociaal domein. Deze zorgen zijn helaas nog niet weggenomen door het rijk. De tekorten blijven onverminderd groot en helaas moeten we constateren dat de lobby richting het rijk nog tot onvoldoende resultaat heeft geleid. De gemeente blijft dan ook kijken naar mogelijkheden om geld te besparen binnen het sociaal domein zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Aan de hand van de kadernota sociaal domein gaan we dan ook samen met de raad kijken wat mogelijk en wenselijk is.

Op deze website lees je meer over de meerjarenprogrammabegroting