vrijdag, april 19Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

23 moties en amendementen bij de behandeling MeerjarenProgrammaBegroting 2021-2024

Foto: Beeldbank Apeldoorn

Op donderdag 12 november 2020 stond de MeerjarenProgrammaBegroting 2021-2024 ter vaststelling op de agenda van de gemeenteraad van Apeldoorn. Vanaf 14.00 uur vond de raadsbijeenkomst plaats, waarin de begroting ter bespreking voorlag. Tijdens deze bespreking werden ook alle ingediende moties en amendementen behandeld. Na de beraadslaging begon om 21.50 uur de formele raadsvergadering waarin de MeerjarenProgrammaBegroting 2021-2024 met 32 stemmen voor en 6 stemmen tegen is vastgesteld.

Voorafgaand aan de raadsbijeenkomst zijn er 2 amendementen en 20 moties aangekondigd door de raadsfracties. Staande de vergadering is daar nog een motie bij gekomen. Na de bespreking van al deze amendementen en moties zijn er 10 amendementen en moties in stemming gebracht. 3 moties zijn aangenomen. Motie 11b over het benoemen van een stadsorganist, ingediend door de SGP, ChristenUnie, GemeenteBelangen en het CDA, is unaniem aangenomen. Met de twee tegenstemmen van de SGP is motie 14 over het benoemen van een stadsrapper, ingediend door de SP, VVD, GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren, ook aangenomen met 36 stemmen voor.

Motie 12 van de ChristenUnie en Gemeentebelangen over de Markt van de Stad is aangenomen met 30 stemmen voor en 8 stemmen tegen. In deze motie wordt het college van B&W gevraagd aan te geven wat de economische en maatschappelijke meerwaarde is van de overdekte markthal uit het gekozen ontwerp voor het Marktplein. Wethouder Van Vierssen heeft toegezegd dit aan te leveren aan de gemeenteraad.

De overige moties zijn aangehouden of ingetrokken. Zo ook motie 1b, ingediend door de SGP, ChristenUnie en VVD, over het Apeldoornse Coronadashboard, motie 4a, ingediend door de VVD, SGP, GemeenteBelangen, ChristenUnie en Lokaal Apeldoorn, over de verkeersveiligheid en motie 7, ingediend door de ChristenUnie, VVD, Lokaal Apeldoorn, Groei&Toekomst, 50PLUS, SGP, GemeenteBelangen, CDA en VSP, over het Perspectief op de toekomst voor jongeren. Deze moties zijn, net als een aantal andere, ingetrokken naar aanleiding van een toezegging van de wethouder.