dinsdag, juni 22Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Tag: MeerjarenProgrammaBegroting 2021-2024

23 moties en amendementen bij de behandeling MeerjarenProgrammaBegroting 2021-2024

23 moties en amendementen bij de behandeling MeerjarenProgrammaBegroting 2021-2024

Gemeente
Op donderdag 12 november 2020 stond de MeerjarenProgrammaBegroting 2021-2024 ter vaststelling op de agenda van de gemeenteraad van Apeldoorn. Vanaf 14.00 uur vond de raadsbijeenkomst plaats, waarin de begroting ter bespreking voorlag. Tijdens deze bespreking werden ook alle ingediende moties en amendementen behandeld. Na de beraadslaging begon om 21.50 uur de formele raadsvergadering waarin de MeerjarenProgrammaBegroting 2021-2024 met 32 stemmen voor en 6 stemmen tegen is vastgesteld. Voorafgaand aan de raadsbijeenkomst zijn er 2 amendementen en 20 moties aangekondigd door de raadsfracties. Staande de vergadering is daar nog een motie bij gekomen. Na de bespreking van al deze amendementen en moties zijn er 10 amendementen en moties in stemming gebracht. 3 moties zijn aangenomen. Mot...