woensdag, november 29Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Centrummanagement Apeldoorn: “schrap eenmalig reclamebelasting voor binnenstadondernemers!”

Foto: Rob Voss | Beeldbank Apeldoorn Marketing

Als het aan de vereniging Centrummanagement Apeldoorn ligt, hoeven ondernemers in het centrum van Apeldoorn dit jaar geen reclamebelasting te betalen. Het bestuur van de vereniging is van mening dat het innen van reclamebelasting dit jaar vanwege de huidige situatie niet gepast is.

Moeilijke tijd
“De huidige coronacrisis die we doormaken is een moeilijke tijd voor iedereen. Ook voor de binnenstadondernemers, die hun omzet onder druk zien staan. Voor hen heerst er veel onzekerheid over hun financiële toekomst. Daarom hebben wij besloten om af te zien van de heffing van de reclamebelasting voor 2020”, vertelt Hans Wesselink, voorzitter van het bestuur van Centrummanagement. De bestaande regelingen om ondernemers (financieel) bij te staan, staan niet in verhouding tot de normale omzet. Wesselink: “Mede door het niet laten opleggen van deze reclamebelasting doen wij als Centrummanagement ook onze bijdrage in het ontlasten van de binnenstadondernemers.”

Het innen en heffen van de reclamebelasting wordt normaal gesproken in de zomermaanden gedaan. Dat is echter eerder dit jaar uitgesteld om daarmee ondernemers te ontlasten tijdens de coronacrisis. Centrummanagement heeft nu voorgesteld om het heffen en innen van de reclamebelasting voor dit jaar in zijn totaliteit te schrappen. Het college van Apeldoorn wil medewerking verlenen aan dit verzoek, maar zij moeten het nog wel aan de gemeenteraad voorleggen. “Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om dit te beslissen. Ergens de komende maanden wordt er over ons voorstel gestemd, maar we hebben goede hoop dat de gemeenteraad ermee akkoord gaat”, vertelt Wesselink.

Over reclamebelasting
Apeldoornse binnenstadondernemers betalen jaarlijks naar rato belasting voor reclame-uitingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de WOZ-waarde van een pand. Tribuut int de reclamebelasting bij ondernemers, waarna het terecht komt bij Gemeente Apeldoorn. De gemeente keert het totale bedrag, na aftrek van de inningskosten, uit aan Centrummanagement Apeldoorn in de vorm van subsidie. Deze partij is in het leven geroepen om het beschikbare budget zo effectief mogelijk in te zetten. Het budget komt ten goede aan allerlei zaken ter versterking van het ondernemersklimaat, aantrekkelijkheid en levendigheid van het centrum.

Schuld
Dat de binnenstadondernemers dit jaar niet te kampen krijgen met het betalen van reclamebelasting, houdt ook in dat Centrummanagement achterblijft met een schuld. De subsidie voor 2020 is immers al volledig toegekend en deels al uitgegeven aan een herstelplan voor de binnenstad. Deze schuld zal dus door Centrummanagement moeten worden terugbetaald aan de gemeente. “We gaan met gemeente in overleg om tot een goede betalingsregeling te komen, zodat onze activiteiten voor binnenstadondernemers ook de komende jaren gecontinueerd kunnen worden”, vertelt Hans Wesselink.