maandag, maart 4Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Werkzaamheden Kasteelgracht afgerond

Foto: Wijkraad Osseveld-Woudhuis

Over de Kasteelgracht in de Apeldoornse wijk Woudhuis was de afgelopen jaren veel te doen. Lage waterpeilen, rietgroei, woekerende waterplanten en stankoverlast zorgden voor klachten van inwoners. Om gehoor te geven aan de reacties, trokken gemeente Apeldoorn, Waterschap Vallei en Veluwe en de Wijkraad Osseveld-Woudhuis vanaf 2016 samen op. De tussen oktober en februari 2019 uitgevoerde werkzaamheden zijn nu afgerond.

De Kasteelgracht in Apeldoorn is een waterpartij in de wijk Osseveld-Woudhuis, rondom de woningen aan het Kasteel, de Kasteellaan, de Lage Landenlaan en de Hovenlaan. De waterstanden in de gracht waren, met name in droge perioden, lange tijd lager dan gewenst. Ook waren er problemen met de stuwen, waarbij een waterstroming onder de stuwen is ontstaan. De bewoners, verenigd in de Wijkraad Osseveld-Woudhuis, wilden al langere tijd verandering in de situatie.

Knelpunten bespreken
In 2017 werkten gemeente, waterschap en een vertegenwoordiger van de wijkraad oplossingen technisch en financieel uit. De betrokken partijen kwamen meermaals bij elkaar om de knelpunten te bespreken en te zoeken naar een oplossing. De bijeenkomsten leverden scenario’s op die samen zijn uitgewerkt. Van elk scenario zijn de kosten en risico’s in kaart gebracht. Vervolgens is gekeken of de bewoners zich konden vinden in deze scenario’s.

Maatregelen
Gekozen is voor het vervangen van twee lekkende stuwen. De bodem bij de stuwen is voorzien van een leemlaag. Een oppervlakte- en grondwater gemaal (pomp) vult het waterniveau aan indien dat nodig is. Daarnaast vindt intensief onderhoud plaats om wildgroei van planten tegen te gaan. Bij de Kasteeltoren is een muurtje geplaatst dat bij hevige regenval voorkomt dat op de parkeerplaats wateroverlast ontstaat. Waar dat kon zijn duurzame materialen gebruikt.

Afkoppelen
Naast knelpunten waren er ook kansen. Zo waren er al plannen om basisschool De Regenboog af te koppelen van de riolering. Dat is in de planning naar voren gehaald, zodat regenwater van het dak en schoolplein nu afwatert naar de Kasteelgracht en het waterpeil daar verhoogt. Bovendien treft de gemeente Apeldoorn voorbereidingen om verhard oppervlak in de Fortlaan en in een deel van de Hovenlaan eenzijdig van de riolering af te koppelen. In het voorjaar van 2019 vindt de uitvoering plaats.

Effect
De kosten voor de Kasteelgrachtrenovatie zijn door het waterschap en de gemeente Apeldoorn betaald. In 2020, na de droge en natte seizoenen, blijkt of de maatregelen het gewenste effect hebben.

Meer informatie over de Kasteelgracht vindt u op de website van waterschap Vallei en Veluwe.