zondag, juli 14Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Vrijwilligers gezocht voor het behoud van hoogstamboomgaarden Apeldoorn

Foto: Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Hoogstamboomgaarden horen thuis in het landschap van de gemeente Apeldoorn. In deze boomgaarden vind je nog oude fruitrassen, die belangrijk zijn voor de natuur. Het is belangrijk om deze boomgaarden te behouden, dat kan door ze goed te snoeien.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseert een meerdaagse opleiding voor vrijwilligers om tot een zelfstandige Hoogstambrigade te komen. De opleiding start op woensdagavond 18 januari 2023 met een informatieavond bij de Wenumse Watermolen aan Oude Zwolseweg 160, 7345 DG Wenum-Wiesel. Aanmelden voor de informatieavond en de cursus kan via de website van SLG: slgelderland.nl/projecten/hoogstambrigade-apeldoorn.

Meerdaagse opleiding hoogstambrigade
Hoogstamboomgaarden zijn bijzondere landschapselementen: mooi om te zien, heerlijk om van te plukken en met grote ecologische en cultuurhistorische waarde. Door goed te snoeien behouden we hoogstambomen. De deelnemers leren tijdens de opleiding hoe dat werkt. Zo leren ze over het snoeien van de fruitbomen in de zomer en winter, het herstellen van oude hoogstamboomgaarden, bijvriendelijk boomgaardbeheer en de aanplant van jonge fruitbomen. Adviseur Ruud Borkes van SLG geeft de opleiding. Deze bestaat uit vier theorieavonden en vier praktijkochtenden. Deze dagen zijn verdeeld over de seizoenen. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar het is niet vrijblijvend. Als tegenprestatie vragen we aan de nieuw opgerichte Hoogstambrigade om zelfstandig aan de slag te gaan in diverse boomgaarden in de gemeente Apeldoorn.

Aanmelden
Heb je belangstelling voor de informatieavond en deelname in de Hoogstambrigade, dan kun je je aanmelden via slgelderland.nl/projecten/hoogstambrigade-apeldoorn.

De opleiding hoogstamfruit vindt plaats dankzij financiering door gemeente Apeldoorn en provincie Gelderland.