woensdag, juni 12Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Trombosedienst Gelre Apeldoorn-Zutphen start met app voor patiënten op Wereld Trombosedag

Foto: Portavita, onderdeel van CompuGroup Medical Nederland B.V.

Patiënten die onder controle staan van de Trombosedienst Apeldoorn-Zutphen van Gelre ziekenhuizen, kunnen voortaan ook via een app hun antistolling dosering zien. Vanaf Wereld Trombosedag 13 oktober 2022 is de MijnPortavita app hiervoor te gebruiken door patiënten die al gebruik maken van het online dossier ‘digitaal logboek’. Patiënten die hier meer van willen weten of vragen hebben over trombose, kunnen donderdag 13 oktober in Gelre Apeldoorn langskomen bij de informatietafel in de centrale hal tussen 13.00 en 16.00 uur.

Wat doet de Trombosedienst?
“Trombose houdt in dat door één of meerdere bloedpropjes de bloedvaten verstopt kunnen raken. Als Trombosedienst helpen wij patiënten bij preventie en behandeling van trombose. Dat doen wij door de werking van antistollingsmiddelen (ook wel bloedverdunners genoemd) te controleren via bloedafname”, vertelt Lilian Feith, coördinator van de Trombosedienst.

Wat kan de trombose patiënt in de app?
“Alle trombosepatiënten die bij ons onder controle staan, krijgen telkens het doseerschema van hun antistollingsmedicatie, nadat de meting van de bloedstolling (INR) is gedaan. Dit krijgen zij na bloedprikken op een prikpost of door hun INR zelf thuis te meten via een vingerprik. Patiënten die ervoor kiezen om deze informatie in te zien in het online dossier ‘digitaal logboek’ kunnen dit vanaf Wereld Trombosedag 13 oktober ook doen via de MijnPortavita app. Het wachten op de papieren doseerschema via de post of telefoontje van de Trombosedienst voor het doorgeven van een wijziging in het doseerschema van de antistollingsmedicatie is dan niet meer nodig. Patiënten krijgen een bericht dat het doseerschema in de app staat”, vervolgt Lilian Feith.

Informatietafel op Wereld Trombosedag in Gelre Apeldoorn
Nieuwsgierig naar de app of andere vragen over trombose, bijvoorbeeld over preventie en behandeling van trombose of over zelf meten van de antistollingswaarden? Ga dan donderdag 13 oktober tussen 13.00 en 16.00 uur naar de informatietafel van Wereld Trombosedag in de centrale hal van Gelre Apeldoorn. Daar staan medewerkers van de Trombosedienst, samen met twee medewerkers van Portavita en een ambassadeur van de Trombosestichting patiënten en bezoekers te woord.

Sinds 2015 wordt Wereld Trombosedag georganiseerd. De Trombosestichting Nederland zet deze dag in om de bekendheid van trombose bij de Nederlandse bevolking te vergroten. Het doel is zoveel mogelijk mensen te vertellen dat trombose vaak voorkomt, zeer ernstige gevolgen kan hebben en dat snelle herkenning kan helpen bij het voorkomen van trombose en schade. Meer informatie over trombose staat op: www.trombosestichting.nl.