zondag, juli 14Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Thuismonitoring met myPatch verbetert TIA screening voor patiënten

Foto: Medische Fotografie Gelre ziekenhuizen

Gelre ziekenhuizen is gestart met een nieuwe, unieke manier van hartritme-registratie met thuismonitoring voor patiënten met een (vermoeden van een) Transient Ischemic Attack (TIA). Dit initiatief heeft als doel de zorg voor patiënten met een TIA te optimaliseren. Gelre ziekenhuizen is trots om het eerste ziekenhuis in Nederland te zijn dat op deze manier de 72-uurs hartritme-registratie bij de patiënt thuis uitvoert.

Bij (verdenking op) een TIA worden patiënten voortaan geïnformeerd over de noodzaak van een driedaagse hartritme-registratie. Deze registratie wordt uitgevoerd met een draagbaar monitorapparaat dat bij de patiënt op de borst wordt geplakt zonder bedrading: de myPatch. Deze aanpak past in het kader van de Juiste Zorg op de Juiste Plek en verbetert de continue hartritmemonitoring van 24 uur naar ten minste 72 uur. Dit biedt medisch gezien een verbetering door een grotere kans op het detecteren van hartritmestoornissen. Tegelijkertijd leidt het tot een efficiëntere inzet van zorgprofessionals en een verlaging van de zorgkosten.

Verpleegkundigen bevestigen de myPatch met een speciale pleister op de borst van de patiënt, waarna de myPatch-monitor wordt vastgezet. Deze innovatieve aanpak biedt patiënten meer comfort met 72-uurs thuismonitoring na een dagopname en zorgt voor een kosteneffectievere inzet van zorgprofessionals.

Voor patiënten bij wie thuismonitoring met de myPatch niet mogelijk is, zoals verwarde patiënten, blijft de monitoring op de verpleegafdeling Neurologie plaatsvinden.

De gegevens van de myPatch worden geanalyseerd door het bedrijf Intermark Technology, dat vervolgens een verslag van de analyse opneemt in het elektronisch patiëntendossier. Als de patiënt een hartritmestoornis blijkt te hebben, neemt de neuroloog contact op voor het voorschrijven van antistolling medicatie. In andere gevallen wordt de uitslag met de patiënt besproken tijdens de eerstvolgende afspraak met de neuroloog. Er is bijzondere aandacht besteed aan privacy en het delen van gegevens om een zorgvuldige en veilige uitvoering van het project te waarborgen.