maandag, maart 4Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Team ‘De Eddys’ wint hackathon over aansluiting Apeldoorns onderwijs en arbeidsmarkt

Foto: Gemeente Apeldoorn

Team ‘De Eddys’ won de eerste prijs tijdens de Apeldoornse Hackathon Hack de Toekomst. Het team bedacht een systeem waarmee het ‘DNA-profiel’ van studenten, werknemers en functies op elkaar gelegd kan worden. De jury prees het winnende team omdat hun systeem goed in beeld brengt wat van beide kanten nodig is om een succesvolle match te maken tussen onderwijs en arbeidsmarkt. 2e prijs ging naar de DataGoeroes die zich richtten op de ontwikkeling van skills door de jaren heen. In totaal deden 80 personen (9 teams) mee aan Hack de Toekomst.

Jonge vlucht en talenten van de toekomst
Hoe ziet de arbeidsmarkt er over een aantal jaren uit? Hoe kan het onderwijs hierop inspelen? En wat beweegt de jeugd om Apeldoorn te verlaten óf om er juist te gaan wonen. Allerlei vragen waar een groep van 80 programmeurs, studenten, beleidsmakers en data-analisten mee aan de slag ging. Onder andere DUO en het CBS stelden data beschikbaar, waarmee zij unieke databronnen konden combineren om nieuwe verbanden te leggen. De deelnemers waren volledig vrij in het gebruiken en vinden van data en uitkomsten.

Jury: “alleen maar winnaars!”
De jury bestond uit Ellen Marks (juryvoorzitter, bestuurder Aventus), Nathan Stukker (Wethouder gemeente), Floortje Hanneman (directeur Beleid & Innovatie DUO) en Bernard Veldkamp (Hoogleraar Data Analytics Universiteit Twente). Zij benadrukten meermaals dat er “alleen maar winnaars” waren: nieuwe verbindingen zijn gelegd en de deelnemers leerden van en met elkaar. Wethouder Nathan Stukker was onder de indruk van de gedrevenheid en energie van de deelnemers: “Bij de gemeente hebben we nog niet eerder een Hackathon georganiseerd, ik merk dat het ons allemaal nieuwe inzichten oplevert. Zoveel jonge mensen die zulke goede ideeën hebben en zichzelf zo goed kunnen verwoorden. Dat vind ik gaaf om te zien!” Het team ‘Digital Flowers’ greep naast de winst met hun platform ‘Worklink’, naar eigen zeggen een combinatie tussen LinkedIn en Tinder. Toch hoeven ze niet te treuren, Werkbedrijf Lucrato gaat met hen in gesprek over hun idee.

Verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt cruciaal
De Hackathon vond plaats in het gebouw van Aventus. Studenten hielpen bij de organisatie, zo namen zij onder andere de catering voor hun rekening. Ellen Marks, bestuurder Aventus: “De verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is van cruciaal belang. We hechten waarde aan praktijkgericht opleiden van onze studenten in co-creatie met het bedrijfsleven. Uit alle pitches kwam naar voren dat we de handen ineen moeten slaan. Deze hackathon is daar al een prachtig voorbeeld van.”

Verdere ontwikkelingen
Nathan Stukker: “De boodschap was duidelijk, we moeten ontmoetingen faciliteren. Elke partij moet iets halen én brengen. Zo kunnen we samen het onderwijs en de arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengen.” De betrokken organisaties gaan met elkaar in gesprek om de ingeslagen wegen van de deelnemers verder uit te diepen.

Deze hackathon hoort bij een reeks van tien hackathons over het gebruik van big data voor inzichten in het onderwijs. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ondersteunt de tien organiserende partners (gemeenten, regio’s en provincies). De uitkomsten van de negen teams uit Apeldoorn, worden door het ministerie meegenomen in een breder onderzoek. Meer informatie: www.hackdetoekomst.nl