vrijdag, mei 7Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Tag: Snelheidsverlaging

Snelheid kanaal Zuid naar 60 km per uur

Snelheid kanaal Zuid naar 60 km per uur

Algemeen
De gemeenteraad heeft op 1 april een motie aangenomen om als proef de maximum snelheid langs Kanaal Zuid op het hele traject terug te brengen naar 60 km per uur. Deze proef vindt plaats vooruitlopend op de uitkomsten van een breder onderzoek naar maatregelen die de verkeersveiligheid op Kanaal Zuid kunnen verbeteren. Aanleiding voor de motie waren meerdere ongevallen. Het college van B&W heeft besloten om in lijn met de opdracht van de raad zo snel mogelijk het verkeerbesluit te nemen om de snelheidsverlaging door te voeren. Het college volgt hierbij het gebruikelijke proces rond verkeersbesluiten. Dat betekent dat de maatregel ingevoerd wordt nadat het bezwarentermijn van zes weken voorbij is. De proef duurt tot eind 2021 en tijdens de proef zal gekeken worde...