zondag, juli 14Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Tag: Jenny Elbertsen

Formatiefase start volgende week

Formatiefase start volgende week

Politiek
Informateur Jenny Elbertsen start volgende week als formateur met de fracties van VVD, CDA, Lokaal Apeldoorn, D66 en GroenLinks de formatiefase. Uit de gesprekken met de fracties heb ik afgeleid dat er voldoende steun is voor een college met breed draagvlak. De wens wordt uitgesproken om ruimte te laten voor verschillende standpunten in de raad. Continuïteit, vernieuwing en draagvlak zijn belangrijk voor de raad en de Apeldoornse samenleving, aldus Elbertsen Bestuursakkoord in hoofdlijnen Met de beoogde coalitiefracties gaat de formateur de gesprekken in om te komen tot een bestuursakkoord op hoofdlijnen. Een open akkoord op hoofdlijnen met voldoende ruimte voor invulling. Dit akkoord zal de opmaat zijn naar de Meerjaren Programma Begroting (MPB) van dit najaar. Een financieel pers...