maandag, december 4Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Formatiefase start volgende week

Logo Gemeente Apeldoorn

Informateur Jenny Elbertsen start volgende week als formateur met de fracties van VVD, CDA, Lokaal Apeldoorn, D66 en GroenLinks de formatiefase. Uit de gesprekken met de fracties heb ik afgeleid dat er voldoende steun is voor een college met breed draagvlak. De wens wordt uitgesproken om ruimte te laten voor verschillende standpunten in de raad. Continuïteit, vernieuwing en draagvlak zijn belangrijk voor de raad en de Apeldoornse samenleving, aldus Elbertsen

Bestuursakkoord in hoofdlijnen
Met de beoogde coalitiefracties gaat de formateur de gesprekken in om te komen tot een bestuursakkoord op hoofdlijnen. Een open akkoord op hoofdlijnen met voldoende ruimte voor invulling. Dit akkoord zal de opmaat zijn naar de Meerjaren Programma Begroting (MPB) van dit najaar. Een financieel perspectief zal daarom een paragraaf zijn van het akkoord.

De meest genoemde onderwerpen voor de nieuwe raadsperiode en ook voor het bestuursakkoord zijn:

  • Het financieel herstel verder doorzetten
  • Visie met ambitie op de toekomst van Apeldoorn; de stad en dorpen in relatie tot de drie strategische doelen; comfortabele gezinsstad, toeristisch toplandschap en innovatieve veelzijdige economie
  • Duurzaamheid en energietransitie
  • Burgerparticipatie
  • Sociaal domein
  • Omgevingswet

Formatieproces
De onderhandelingen zullen niet openbaar zijn. In de loop van april informeert de formateur de raad nader over de voortgang van het formatieproces.