donderdag, december 7Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Tag: college van burgemeester en wethouders

Apeldoorn investeert in armoedebestrijding, duurzaamheid en woningbouw

Apeldoorn investeert in armoedebestrijding, duurzaamheid en woningbouw

Gemeente
Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor om de komende jaren te investeren in onder andere armoedebestrijding, duurzaamheid, bedrijventerreinen, welzijn en woningbouw. Daarnaast stelt het college voor om de gemeentelijke woonlasten voor huishoudens en ondernemers eenmalig te verlagen met € 75,- . Door deze tegemoetkoming dalen de gemeentelijke woonlasten van Apeldoorners volgend jaar met gemiddeld 7 %. Deze tegemoetkoming van € 75,- wordt betaald uit het geld dat de gemeente dit jaar gaat overhouden als gevolg van uitgestelde investeringen en een hogere uitkering van het Rijk. Wethouder financiën Henk van den Berge licht toe: “De gemeente heeft zich altijd gesteund gevoeld door ondernemers en inwoners toen wij krap bij kas zaten. Het ...
Apeldoorn gaat leerlingenvervoer vanaf volgend schooljaar weer zelf regelen

Apeldoorn gaat leerlingenvervoer vanaf volgend schooljaar weer zelf regelen

Gemeente
De gemeente Apeldoorn organiseert het leerlingenvervoer vanaf schooljaar 2019/2020 niet meer via PlusOV. Dat besluit heeft het college van burgemeester en wethouders deze week genomen.De gemeenteraad steunt dat besluit. Met deze keuze keert Apeldoorn terug naar de situatie van vóór 2016, toen het leerlingenvervoer door de gemeente zelf werd geregeld. Dit geldt ook voor het jeugdwetvervoer en het vervoer voor de WMO dagbesteding. Andere vormen van vervoer, zoals het regiotaxivervoer, blijven in principe wel bij PlusOV. Apeldoorn heeft dit besluit genomen, omdat er de afgelopen jaren veel niet goed liep bij het leerlingenvervoer van PlusOV. Aan PlusOV doen negen gemeentes mee.  De vervoerscentrale bestrijkt daarmee een heel groot gebied. “We hebben een systeem gemaa...