zondag, juli 14Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Stimenz gaat starten met de Maatschappelijke Diensttijd in Apeldoorn

Foto: Istock (Stimenz)

Goed nieuws! Jongeren tussen 14-27 jaar in Apeldoorn kunnen bij Stimenz terecht voor de Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Het MDT-project heet Yourcube. Binnen het Yourcube-traject gaan jongeren aan de slag met iets waarin ze zelf willen ontwikkelen en waarbij ze zich inzetten voor de maatschappij. Win-win dus!

Een traject duurt 80 uur en dit kan een jongere uitsmeren over een half jaar, op één werkplek of meerdere werkplekken. Afhankelijk van interesses en wensen wordt gezocht naar een geschikte werkplek. Er is veel mogelijk; bijvoorbeeld taalles of huiswerkbegeleiding geven, praktijkervaring opdoen bij een opvang voor daklozen of een evenement organiseren. Yourcube biedt een veilige omgeving, er is begeleiding en regelmatig zijn er samenkomsten met de andere deelnemers voor een training en/of gezellige activiteit. Na het afronden van het traject ontvangt de deelnemer een Europees erkent certificaat waarin is opgenomen wat hij/zij heeft geleerd en gedaan.

Apeldoornse jongeren en vrijwilligerswerk
YourCube komt naast SKILL-ABILITY, het vrijwilligersnetwerk voor jongeren in Apeldoorn.  Bij SKILL-ABILITY gaat het vooral om kortdurend en mogelijk incidenteel vrijwilligerswerk. Yourcube is een aanvulling hierop omdat het hier gaat om intensief of langdurig vrijwilligerswerk. De twee projecten gaan nauw samenwerken om elkaar aan te vullen en overlap te voorkomen. Beide  projecten zijn gekoppeld aan ApeldoornPaktAan, hét vrijwilligersplatform in Apeldoorn.

Meer informatie of aanmelden
Aanmelden kan via  www.yourcube.nl of https://linktr.ee/skillability. Bellen of mailen met Stimenz kan ook: Jasmijn Lagerweij (06 83 59 03 28 | j.lagerweij@stimenz.nl ) of met Mirjam Buurkes (06 54 23 83 32 | m.buurkes@stimenz.nl