maandag, mei 27Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Stal je fiets en vraag energieadvies!

Foto: Beeldbank Apeldoorn

Met Steengoed Benutten helpt provincie Gelderland leegstaande plekken in dorpen en steden een nieuwe invulling te geven. In Apeldoorn wordt het voormalige Kijkshoppand in de Hoofdstraat omgebouwd tot een fietsenstalling en een energieloket. Provincie Gelderland stelt hiervoor €178.000 beschikbaar.

SteenGoed Benutten
Het programma helpt bij de aanpak van leegstand op beeldbepalende plekken in Gelderland. SteenGoed Benutten is maatwerk. De nieuwe invulling past in de toekomstvisie van het gebied en leidt niet tot leegstand op andere plekken.

Nieuwe Fietsenstalling
In het gebied aan de noordkant van het centrum in Apeldoorn is veel leegstand. De gemeente wil het gebied aantrekkelijker maken door oude gebouwen een nieuwe functie te geven. Op de plaats van de Koningin Wilhelmina Mulo en het voormalig Sportfondsenbad worden nieuwe woningen gebouwd. Het leegstaande Kijkshoppand wordt omgebouwd tot een gratis fietsenstalling. In het gebouw wordt ook ruimte gemaakt voor een Energieloket, waar inwoners informatie krijgen over maatregelen om hun woning te verduurzamen. De fietsenstalling en het energieloket gaan in 2020 open.

Minder leegstand, meer parkeerruimte
Gedeputeerde Peter Kerris: ‘Steengoed Benutten maakt Gelderland mooier. Door het Kijkshoppand om te bouwen tot een fietsenstalling pakken we de leegstand in Apeldoorn aan en lossen we een parkeerprobleem op. Minder leegstand, meer parkeerruimte. Zo maken we het centrum van Apeldoorn weer een mooie plek om te wonen en te werken.’ Wethouder Mark Sandmann: “We zijn volop aan de slag met het mooier en aantrekkelijker maken van de binnenstad. Dankzij de samenwerking met de Provincie en de Steengoed benutten subsidie kunnen we mooie en snellere stappen zetten. Dit najaar gaan we er als stad van profiteren als de deuren van De Energiewinkel en de Fietsenstalling geopend zijn!”