zondag, juni 16Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Sportstimulering Apeldoorn heet vanaf nu Sportservice Apeldoorn

Foto: Sportservice Apeldoorn

Sportstimulering Apeldoorn, onderdeel van Accres, heet vanaf nu Sportservice Apeldoorn. Deze nieuwe naam gaat samen met een geheel nieuwe missie en huisstijl.
Met als motto: iedereen in beweging.

Een veranderende vraag vanuit de gemeente Apeldoorn
Iedere doelgroep in Apeldoorn wordt aangesproken met het motto: iedereen in beweging. Waar de afdeling Sportstimulering voorheen voornamelijk uitvoerend bezig was, zijn ze nu meer de verbindende factor tussen vraag en aanbod. De komende jaren moet zich dit verder gaan ontwikkelen, zodat iedereen in Apeldoorn Sportservice weet te vinden. 

Zo was het sportaanbod voorheen veelal gericht op de jongere doelgroep. Met deze verandering en het nieuwe motto is er een breder sportaanbod voor iedereen.

De naam Sportstimulering dekt dan ook niet meer de lading. Het is een totaalservice die geboden wordt op het gebied van sporten en bewegen. Vandaar ook dat er gekozen is voor de naam: Sportservice.

Een nieuwe missie
Sportservice is een lokaal opererend team van energieke en dynamische sport- en beweegprofessionals. Zij vervullen in de gemeente Apeldoorn een maatschappelijke rol door het stimuleren, voorlichten, organiseren en onder de aandacht brengen van sport, bewegen in de brede zin van het woord. Alles hierbij is gericht op een actieve leefstijl.

Kernwaarden: Sporten- en Bewegen, Verbinden en Netwerken
Alle vragen op het terrein van de sport- en bewegen worden door Sportservice proactief opgepakt en bekeken op welke wijze Sportservice een ondersteunende en stimulerende rol kan vervullen. Sportservice werkt samen met sportorganisaties, het onderwijs- en organisaties op het gebied van welzijn en zorg. Samen gaan ze op zoek naar wat nog meer nodig is om duurzame resultaten op het terrein van sport- en bewegen en actieve leefstijl te behalen. Uiteindelijk leidt dit naar een actieve beweegstijl voor alle inwoners van Apeldoorn.

Benieuwd naar meer informatie of naar het sportaanbod, bekijk de nieuwe website: sportserviceapeldoorn.nl