zondag, juli 14Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Palliatieve zorg in regio Oost-Veluwe goed geregeld

Foto: Medische Fotografie Gelre ziekenhuizen

Mensen maken vaak andere keuzes, als bespreekbaar is gemaakt dat ze niet meer beter kunnen worden. Daarom is het belangrijk daarover vroegtijdig het gesprek aan te gaan. Ook in de laatste levensfase is veel zorg en hulp mogelijk. Het netwerk palliatieve zorg Oost-Veluwe heeft deze ondersteuning samengebracht in een zorgpad. Artsen en verpleegkundigen hebben een belangrijke rol in het toegankelijk maken van deze zorg en hulp.

Goede palliatieve zorg van levensbelang
In iemands laatste levensfase kan de zorgvraag veranderen en sterk wisselen. Om te voorkomen dat mensen zelf al het uitzoek- en regelwerk moeten doen én om proactief te kunnen meedenken, heeft het netwerk palliatieve zorg Oost-Veluwe een zorgpad ontwikkeld. Dit zorgpad beschrijft voor hulpverleners de route die een patiënt gaat. Er staat in wie je kunt inschakelen en wat je kunt gebruiken om de patiënt die dat wenst te ondersteunen. Vaak zijn er in iemands laatste levensfase veel hulpverleners betrokken bij de zorg. Gedurende het hele zorgpad heeft de patiënt één aanspreekpunt: de verpleegkundige palliatieve zorg.

Een zorgpad palliatieve zorg begint met een gesprek waarin de (huis)arts de patiënt vertelt dat genezing van de ziekte niet meer mogelijk is. Het doel verschuift dan naar medische problemen zoals pijn en benauwdheid bestrijden en een zo hoog mogelijke kwaliteit van het resterende leven bereiken. Daarbij is zowel aandacht voor psychische of sociale problemen, zingeving, levensvragen en spiritualiteit, als ondersteuning en begeleiding van de naasten van de patiënt essentieel. De arts zoekt in overleg met de patiënt een wijkverpleegkundige palliatieve zorg die deze begeleiding oppakt. Hoe de zorg er voor de patiënt uitziet, hangt af van de situatie en behoeften van de patiënt en zijn naasten.

Bij aanmeldingen vanuit het ziekenhuis gaat het nu nog vaak om patiënten met ongeneeslijke oncologische aandoeningen. Maar er zijn veel meer mensen voor wie palliatieve zorg waardevol kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan cardiologische patiënten met hartfalen, longpatiënten met COPD, neurologische patiënten, dialysepatiënten, mensen met dementie en mensen met ernstig vaatlijden. Ook zij kunnen rekenen op palliatieve zorg, om met de tijd die ze nog hebben te doen wat zij belangrijk vinden.

Zorgpad gekozen tot beste voorbeeld
Dit zorgpad palliatieve zorg Oost-Veluwe is gekozen tot een van de beste voorbeelden in Nederland om het kwaliteitskader palliatieve zorg in praktijk te brengen. In het zorgpad werken verschillende organisaties samen om deze zorg zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Zo zijn naast Gelre ziekenhuizen Apeldoorn, ook verschillende thuiszorgorganisaties en huisartsen betrokken. Meer informatie over het zorgpad en de partners in het netwerk is te vinden via https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/oostveluwe/ en https://www.gelreziekenhuizen.nl/Palliatieve-zorg.html