maandag, maart 4Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Onverhard fietspad Oranjepark wordt geasfalteerd

Foto: Google Maps

De afgelopen jaren zorgde het half verharde fietspad langs het Oranjepark voor problemen. Het pad aan de kant van de Kerklaan verandert tijdens een periode met veel regen in een modderpad. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren, zeker in combinatie met vorst. Daarom gaat de gemeente dit fietspad nu asfalteren. Omdat het Oranjepark een Rijksmonument is, gebeurt dit anders dan normaal.

Ontwerp past bij park

Het Oranjepark is een bijzonder park in Apeldoorn. Doordat het een Rijksmonument is, mogen er niet zomaar aanpassingen gedaan worden. Voor het asfalteren van het fietspad is daarom goed gekeken naar materiaalkeuze. Het asfalt dat wordt gebruikt sluit qua uitstraling aan bij het huidige onverharde pad. Bovendien wordt het asfalt aangebracht op de fundering van het huidige half verharde pad zodat er geen schade aan de wortels van de bomen wordt aangebracht.

Het ontwerp voor het fietspad is getoetst door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Zij hebben het ontwerp goedgekeurd.

Werkzaamheden starten maandag 22 juni

De werkzaamheden vinden plaats vanaf 22 juni tot en met 2 juli. Tijdens de werkzaamheden is het fietspad afgesloten. Fietsers worden omgeleid, de route wordt met borden aangegeven. Er wordt gewerkt vanaf de rijbaan zodat de boomwortels van de bomen geen schade ondervinden van het materieel. Het verkeer over de Kerklaan wordt tijdens de werkzaamheden over de busbaan geleid.