woensdag, november 29Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Online introductieworkshop ‘Verlies en Rouw’

Foto: Pixabay

Op woensdag 31 maart van 19.30 – 21.00 uur wordt een gratis online workshop georganiseerd over verlies en rouw, speciaal voor vrijwilligers. Kom je tijdens je vrijwilligerswerk in aanraking met mensen die verliezen meemaken? En zou je graag willen leren hoe je hier (beter) mee om kunt gaan? Deze workshop geeft een introductie aan mensen die hun kennis en kunde op het gebied van verlies en rouw willen versterken.

Het leven biedt ons de mogelijkheid om te verbinden en ergens waarde aan toe te kennen: een basisvoorwaarde voor een betekenisvol bestaan. Door ons te verbinden, ontstaat echter ook de mogelijkheid tot verlies.

Verliezen doen zich voor in alle levensfasen van de mens en kunnen rouw tot gevolg hebben. Rouw is een gezonde reactie op verlies en kent verschillende verschijningsvormen. We rouwen om een dierbaar persoon die is overleden, het verlies van onze baan, een miskraam, een beëindigde relatie, een verloren gegaan toekomstperspectief of ideaal.

Rouw kan vragen over zin- en betekenis(geving) oproepen, leiden tot gevoelens van somberheid en ontwrichting, fysieke spanningsklachten geven en veranderde behoeften tot gevolg hebben. Deze worden door de rouwende of de omgeving niet altijd als ‘rouw’ herkend, wat het herstelproces kan bemoeilijken.

In de workshop krijgen de deelnemers informatie over rouw en verlies, en gaan ze ook met elkaar in gesprek in kleine groepjes. De workshop wordt online gehouden, via ZOOM, en wordt gegeven door Daphne Stroobants, consulent bij MEE Veluwe en MEE IJsseloevers, met verlies en rouw als specialisatie. Kijk voor meer informatie en voor aanmelden op de website www.apeldoornpaktaan.nl. Aanmelden graag voor 1 maart.

Deze workshop wordt georganiseerd door de werkgroep deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers die werken met mensen met een beperking in Apeldoorn.