maandag, juli 22Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Nieuwe eigenaar voor gemeentepanden op voormalig terrein Hoenderloo Groep

Foto: Pluryn

Vandaag maakt het college van burgemeester en wethouders bekend dat de gemeentelijke panden op het voormalig terrein van de Hoenderloo Groep een nieuwe eigenaar hebben. Ze zijn verkocht aan de Emmagroep B.V. na een tenderprocedure. Eind vorig jaar werd bekend dat het terrein van De Hoenderloo Groep door zorgorganisatie Pluryn in Hoenderloo is verkocht. Hoewel het terrein overging naar een nieuwe eigenaar was de gemeente nog eigenaar van een aantal gebouwen op het terrein.

Hoogste bod
Het gaat om een aantal schoolgebouwen en sportfaciliteiten. Deze zijn destijds op verzoek van Pluryn met geld van de gemeente gebouwd voor gebruik door leerlingen van het Hoenderloo College. De gemeente had verwacht dat de gebouwen nog jaren gebruikt zouden worden. Door het vertrek van Pluryn uit Hoenderloo werden de gebouwen ineens overbodig en besloot de gemeente ze te verkopen. De gebouwen zijn verkocht aan de hoogste bieder voor een bedrag van 2,5 miljoen euro. De levering van de panden vindt deze week plaats.

Aankoop terrein niet mogelijk
Eind vorig jaar heeft de gemeente gekeken of het een optie zou zijn om het terrein van Pluryn zelf te kopen. De voorwaarden die Pluryn stelde voor de verkoop waren echter voor de gemeente niet acceptabel. Daarna heeft Pluryn het terrein op de markt gezet. De gemeente heeft alsnog een marktconform bod gedaan, maar Pluryn heeft het terrein uiteindelijk verkocht aan de hoogste bieder.

Toekomstige ontwikkelingen
Het terrein van De Hoenderloo Groep beslaat een groot gedeelte van het dorp Hoenderloo en is daarmee van groot maatschappelijk belang voor gemeente Apeldoorn en de Veluwe. Gemeente Apeldoorn is in gesprek met de nieuwe eigenaren over de toekomst van het terrein. Gemeente Apeldoorn vindt het daarbij belangrijk dat bewoners en ondernemers van Hoenderloo betrokken worden bij toekomst van het terrein. Mocht dat betekenen dat het bestemmingsplan moet worden herzien, dan is het uiteindelijk aan de gemeenteraad om daar over te oordelen.