woensdag, april 17Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Mantelzorgwaardering blijft overeind in Apeldoorn

Foto: Pixabay

Apeldoornse mantelzorgers kunnen ook dit jaar weer rekenen op een individuele blijk van waardering voor hun belangrijke inzet. Ondanks de nodige bezuinigingen heeft het Apeldoornse college van burgemeester en wethouders ervoor gekozen de mantelzorgers dit jaar €75,- te geven. Om mantelzorgers te ontlasten, komen er daarnaast meer uren beschikbaar voor de mantelzorgmakelaar.

Voor de jaren 2020 en erna heeft het college het bedrag voor de Mantelzorgwaardering op € 50,– bepaald, waarbij wordt gestreefd naar een koppeling met de Stadspas, die nog in ontwikkeling is.

Individuele mantelzorgwaardering
Met de individuele mantelzorgwaardering laten we onze mantelzorgers zien dat ze belangrijk werk doen. In de jaren 2015 t/m 2018 heeft Stichting De Kap deze waardering namens de gemeente Apeldoorn verzorgd. In zowel 2016 als 2017 hebben de ruim zesduizend mantelzorgers ieder een waardering van € 100,- ontvangen. Dat was op verzoek van de gemeenteraad, een verdubbeling van het bedrag in de jaren daarvoor.

Het budget dat daarvoor extra was vrijgemaakt, is inmiddels op. Omdat het college de mantelzorgwaardering belangrijk vindt, is ervoor gekozen dit jaar nog extra budget vrij te maken om het bedrag voor dit jaar in ieder geval op €75,- te houden.

Stadspas
Het college neemt binnenkort een besluit over de invoering van een Apeldoornse Stadspas, die gebruikt kan worden bij deelnemende bedrijven en organisaties. Er is daarvoor een eerste verkenning uitgevoerd, de precieze invulling ervan moet nog worden uitgewerkt, ook in overleg met geïnteresseerde deelnemers. Afhankelijk daarvan kan de Stadspas voor verschillende doeleinden worden gebruikt, zoals het verzilveren van toegekende bedragen en/of het geven van korting.
Omdat de Stadspas er nog niet is, is er dit jaar bij wijze van overgang gekozen voor een bedrag van €75,- voor de Mantelzorgwaardering.

Andere steun aan mantelzorgers
Naast de mantelzorgwaardering, verdienen mantelzorgers ook andere vormen van ondersteuning. Dat doen we in Apeldoorn door advies en informatie binnen het Stedelijk Knooppunt Mantelzorg bij de Kap. Daarnaast is respijtzorg belangrijk. Respijtzorg betekent dat de mantelzorger zijn of haar zorgtaken tijdelijk kan overdragen aan iemand anders, om bij te kunnen tanken en de broodnodige ontspanning te vinden.

Om dat goed te organiseren, komen er (tijdelijk) meer uren beschikbaar voor  de mantelzorgmakelaar. Een belangrijke taak van de makelaar wordt het uitbouwen van het netwerk van respijt-zorgers. Daarnaast is het ook nodig dat het scala aan mogelijkheden voor respijtzorg uitgebreider en flexibeler wordt.