dinsdag, februari 27Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Inwoners Apeldoorn tevreden over jeugdhulp en hulp via WMO

Foto: pixabay

Cliënten die onder jeugdhulp vallen of maatschappelijke ondersteuning krijgen zijn positief over de hulp in Apeldoorn. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van onderzoeksbureau BMC. Zo geeft 84% van de mensen aan die met jeugdhulp te maken hebben dat zij goed geholpen worden bij vragen en problemen. Daarnaast geeft een ruime meerderheid (88%) aan dat beslissingen over de hulp samen met hen genomen worden. 

De gemeente Apeldoorn doet ieder jaar onderzoek naar hoe cliënten de kwaliteit van jeugdhulp en van maatschappelijke ondersteuning ervaren. Volgens de wet moeten deze onderzoeken uitgevoerd worden aan de hand van verplichte vragen. Met 572 respondenten bij het onderzoek naar de jeugdhulp en met 461 respondenten voor het onderzoek naar maatschappelijke ondersteuning zijn beide onderzoeken representatief. Bij beide onderzoeken zijn de resultaten dit keer hetzelfde of iets positiever dan voorgaande jaren.

Tevreden
Detlev Cziesso, wethouder jeugd, is tevreden met de resultaten. “Dit onderzoek laat zien dat de cliënten serieus genomen worden en waar het kan adequaat geholpen worden. Natuurlijk kan het altijd beter, maar over de hele linie scoren we goed in vergelijking met andere gemeenten. Nu is het aan ons de taak om deze goede lijn vast te houden en waar het kan nog verder te verbeteren.”

Nathan Stukker, wethouder WMO, is ook blij met de resultaten van het onderzoek. Zo blijkt dat 80% van de respondenten de kwaliteit van de ondersteuning als (erg) goed ervaart. “Maar misschien nog wel belangrijker is dat  een grote groep cliënten (77%) aangeeft dat de ondersteuning die ze krijgen past bij de hulpvraag. Heel mooi, omdat we maatwerk echt belangrijk vinden.”

Verbeterpunten
Andere resultaten uit het onderzoek naar de WMO zijn dat mensen het idee hebben serieus genomen te worden (87%) en de behandeling als respectvol ervaren (93%). Ook op de vraag of mensen zich beter kunnen redden in het dagelijks leven is de tevredenheid toegenomen van 75% in 2016 naar 81% in 2017. Verbeterpunten zijn er ook: ongeveer 25% van de ondervraagde mensen weet dat ze via de gemeente gebruik kunnen maken van een cliëntondersteuner, dat wil zeggen een professional of geschoolde vrijwilliger die meegaat naar gesprekken met de gemeente of  zorgverleners. Tegelijkertijd laat 77% van de ondervraagden zich wel door iemand vergezellen naar deze gesprekken. In de praktijk zijn dat vaak familieleden of bekenden.

Waardering
Uit het onderzoek naar cliënten in de jeugdhulp blijkt ook dat er veel waardering is voor het effect van de hulp, bijvoorbeeld op de zelfredzaamheid van jongeren. Daar zien veel cliënten dat er zaken verbeterd zijn. Zo voelen ze zich doorgaans beter door de hulpverlening (87%), is gedrag ten positieve veranderd (82%) en gaat het thuis beter door de hulp (80%).

Als het gaat om zelfredzaamheid,  geeft 72% van de respondenten aan dat ze door de hulpverlening hun problemen beter kunnen oplossen. De jeugdigen en hun ouders geven daarnaast aan dat zij het gevoel hebben dat zij de zorg en ondersteuning kunnen krijgen die nodig is. Daarnaast geeft 74% van de respondenten aan dat ze door de hulp meer vertrouwen hebben in de toekomst.